< div id=”header ”>< / div>

fredag 17 mars 2017

Min röst kunde avgjort två frågor på tisdagens kommunfullmäktige i Varberg om jag fått vara med !


Det här med svaga grupper verkar inte vara Miljöpartiet i Varbergs grej. När de fyra ordinarie som sitter i salen har avgörandet i sin hand så röstar de alltid med majoriteten dvs stödjer alliansen i Varberg. Så var fallet när det gäller demensboende för yngre och så gäller samtliga andra frågor.

Som andre ersättare för MP hade jag jag inte bara stöttat denna motionen tecknad Anders Friebe (S) utan också en SPI-motion om intraprenad som också hängde på en röst. Jag hade alltså kunnat avgjort två frågor på tisdagens kommunfullmäktigemöte. Just demensmotionen har tillägnats ett ledarstick i HN.

Inga kommentarer: