< div id=”header ”>< / div>

lördag 4 mars 2017

Konstgräs - först nu tas miljö- och hälsoaspekterna upp i Varberg !


Oron kring konstgräs och dess miljö- och hälsorisker har först nu nått Varberg.

Ja inte direkt hos politikerna men väl på tjänstemannanivån.

Innan konstgräs ens diskuteras bör ju frågan om behovet utredas. Uppenbarligen är behovet ganska stort inom fotbollen då det ställs allt större krav på underlag att kunna använda året runt dessutom tränings- och spelvänligt.

Mot detta står miljö- och hälsoeffekter: Kommunen kommer under 2017 att ta fram riktlinjer för användandet av gummimaterial i offentliga miljöer, med utgångspunkt från de senaste kunskapsunderlagen om miljö- och hälsoeffekter

När beslut har tagits politiskt är det beslut att a)konstgräs ska användas som underlag b)var det ska anläggas c) vad det får kosta.

Avsaknad av miljö- och hälsodiskussion har ofta uteblivit.Därför välkomnar jag klarare riktlinjer nu när frågan aktualiseras.

"Enligt de hållbarhetsmål som nyligen antagits i kommunfullmäktige kommer Varbergs kommun att öka kraven för nya anläggningar. Förbättringar vid befintliga anläggningar kommer att göras genom att använda nytillverkade eller organiska granulat när konstgräsplaner behöver fyllas på."

1 kommentar:

Per C Larsson sa...

Problemet med "konst"-gräs och annat granulat-material som används på planer är alla mikroskopiska plastpartiklar sommpomadafrisläppt ut i vattendrag och åar och som sedan når sjöar och hav - helt oansvarigt!-(! Använd vanligt gräs och utan konstgödsel och bekämpningsmedel - det måste gå att leva PÅ jorden utan att hela tiden förgifta den, eller hur?-)? 🤔