< div id=”header ”>< / div>

måndag 6 mars 2017

Kan Sparbankstiftelsen ställa politiska krav när det ska sponsras konstgräsplaner i Varberg?


Sparbankstiftelsen sponsrar en konstgräsplan på Håsten i Varberg OM de anlägger en konstgräsplan bakom Väröbackaskolan?

Det påminner lite om "damen med väskan" i Brunnsparken som också var villkorad men där majoriteteten i kultur- och fritidsnämnden tackade nej. Ska sponsorer kunna ställa politiska krav?

Problemet med en konstgräsplan i Värö är inte att beslutet fattas eller pengarna. Det beslutade kommunfullmäktige om redan i sin första budget 2014 när nya mandatperioden inleddes men har aldrig verkställts.

Konstgräs en miljöfråga

Dessutom har Naturvårdsverket i uppdrag att till 15 juni 2017 identifiera utsläppskällor av mikroplatser och uppdrag att reducera uppkomst och utsläpp från dessa källor.

"Naturvårdsverket ska identifiera och prioritera vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att minska utsläppen av mikroplaster. Källor som bör ingå i analysen är enligt uppdraget, bland annat förpackningsmaterial, kemiska produkter, plastfibrer och -textilier, byggmaterial, plast i jordbruket, däck och konstgräsplaner. I uppdraget ingår att som komplement till åtgärder vid källorna, föreslå åtgärder i spridningsvägarna via vilka utsläppen sker."

Vid tillfället då det skulle utredas om lämplig placering Håsten alternativt Breared för konstgräsplan deltog jag inte i beslutet på kultur- och fritidsnämndens sammanträdet.

Inga kommentarer: