< div id=”header ”>< / div>

torsdag 2 mars 2017

Hur är det tänkt att finansiera varbergstunneln om lastbilskatten och flygskatten uteblir?


Bakslag eller skjutandet på framtiden?

Ja mycket av vår infrastruktur på väg, järnväg och hamnar måste finansieras på något sätt. Om det nu skjutes på lastbilskatter och flygskatter värda miljarder för att finansiera vår berömda varbergstunnel som bara den kostar 4 miljarder med viss regional och lokal sponsring från halländska och varbergska skattebetalare.

Mycket av varbergstunneln hänger på hur det hamnar i den nationella tidsplanen vilket just nu utreds av Trafikverket och fastställs av regeringen i juni 2017.

En lastbilsskatt beräknas till 2,8 miljarder i intäkter och en flygskatt till 1,8 miljarder i intäkter per år.

Lokalt i Varberg

Nu är varbergstunnelns igångsättning sammankopplad med flytt av hamnen och schaktmassor från tunnelbygget ska ju hamna där. Vidare att den nya stadsdelen Västerport ska bebyggas.

Inga kommentarer: