< div id=”header ”>< / div>

tisdag 21 februari 2017

SD har mycket att lära om budgethanteringen i Varberg de borde få gå i kurs hos mig !


I november togs budgeten i Varberg och nu är det februari då kan det vara intressant att se hur det gått för delar i SD:s budget under tiden

SD lade sin budget i konkurrens med andra budgetar i november 2016. Alliansen och MP låg som huvudförslag och S budget som motförslag. Till detta fanns även V och SD varav de senare slogs ut i omröstningen. SD lade i slutomgången ner sin röster till förmån för sin egen budget.

Alliansen och MP har en bastant majoritet i Varberg om inte SD skulle aliera sig med S i budgetsammanhang som i Halmstad.

När jag läser en insändare från en SD-ledamot i barn- och utbildningsnämnden vill jag därför gå djupare in om det här med vad SD föreslog i sin budget höstas i Varberg som kf sedan avfärdade.


Några av SD:s besparingar i sin egen budget

• Slopat procentkravet på ekologisk mat i den kommunala verksamheten, 2 500 tkr.

(Kf eniga om mål utom SD. Kf vill succecivt målen om ekologiskt men också befrämja närproducerat)

• Trönninge idrottscentrum - konstnärlig gestaltning, 2 000 tkr.


(på G kommer att genomföras. Kultur och fritidsnämnden alla ledamöterna eniga om detta även SD:s ledamot)

• Brunnsparken - konstnärlig gestaltning, 1 200 tkr.

(på G pengar finns avsatta och under genomförande. Knutte Wester har fått i uppdrag att utforma gestaltningen. I kultur och fritid reserverade sig jag och SD:s ledamot men jag ville att damen med väskan skulle stått där. SD vill inte ha någon utsmyckning alls)

• Brunnsparken ombyggnad, 4 800 tkr

(Beslut taget i hamn o gata ska genomföras enligt plan)Några av SD:s satsning i sin egen budget


• Ökad valfrihet inom skolmaten (ta bort den helvegetariska dagen), 1 500 tkr

( besparing 2 miljoner SD reserverade sig i Bun. Något mål om vegetariska dagar finns inte specifikt utan målet är fullgod kvalitet på maten trots mindre anslag. SD vill således ha mer kött på tallriken)

• Frukost i grundskolan, 5 000 tkr.


( motion avslogs i kf och tidigare har Bun-nämnden avstyrkt en motion från SD att införa skolfrukostar. SD är för detta )

-------

Min kommentar: Nämnderna har att följa den av kommunfullmäktige avsatta budgeten vad vi än tycker om den. Det går att förändra inom budget, inte delta i beslutet och att kunna reservera sig skriftligt eller muntligt.

Får man inte igenom något i årets budget går det alltid att propagera för att saker ska in i nästa budget 2018. De tas som paket antingen genom att partier enar sig kring förslag eller att partier var för sig lägger eget paket eller yrkanden.

Jag har för egen del prioriterat att få med fria resor för pensionärer det står i motsats till SD:s förslag om skolfrukostar som ett konkret exempel. I övrigt står jag bakom de flesta konstnärliga utsmyckningar som beslutats och sitter också i den nämnd kultur- och fritidsnämnden som har att genomföra dem.

Jag är för ekologiska mål och tror detta kommer att öka också. Jag är för Brunnsparkens ombyggnad och den kommer att genomföras.

Vad gäller besparingen på maten är jag INTE för detta om det innebär kvalitetsförsämring på maten, att de ekologiska målen frångås eller ökar matsvinnet. Därför hoppas jag det görs en utvärdering om utfallet av de beslut som är tagna i barn- och utbildningsnämnden i Varberg med anledning av anpassad budget.

Inga kommentarer: