< div id=”header ”>< / div>

onsdag 1 februari 2017

Hoppet i den gröna rörelsen står till att det går bra för socialisten Hamon i franska presidentvalet !


Det finns brist på gröna profiler inom den gröna rörelsen. Förutom den oberoende gröne (oberoende) presidenten Van Der Bellen i Österrike är det ont om profiler.

Då plötsligt dyker det upp en kandidat inom socialisterna Hamon som är grönare än någon grön minister i den svenska regeringen. Om denne man skriver Valter Mutt ( en av de "fyras gäng" inom MP) i ETC.

"Benoît Hamon utsågs till minister för solidarisk och social ekonomi i den rödgröna regering som tillträdde i Frankrike efter president- och parlamentsvalen 2012. Att franska regeringar numera har en speciell minister för kooperativ och andra former av alternativ ekonomi, vanligen benämnd solidarisk ekonomi då medlemsnytta eller allmännytta står i fokus, har betytt mycket för att synliggöra sådant som annars ofta flyger under radarn i samhällsdebatten. En ny form av blandkooperativ förkortad SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), där såväl brukare och anställda som kommuner kan vara medlemmar, har betytt åtskilligt för att utveckla lokala livsmedelssystem och lokalt ägd förnybar energi.

Hamons verkliga vinnarkort var emellertid förslaget om en villkorslös basinkomst på 750 euro per månad, som inledningsvis ska ges till ungdomar i åldern 18–24 år för att därefter stegvis byggas ut och 2022 planeras omfatta hela befolkningen. Tuffare tag mot skatteflykt ser Hamon som en möjlig delfinansiering av en basinkomstreform, och därtill menar han att i en tid då manuellt arbete ersätts av robotar så måste deras arbete börja beskattas. Basinkomstförslaget i kombination med löften om massiv utbyggnad av förnybar energi samt en humanare asylpolitik har fått många gröna sympatisörer att lockas av Hamon. Lyckas denne gröne sosse inte ta sig till slutomgången i presidentvalet den 7 maj är risken överhängande att valet då kommer att stå mellan en nyfascist och en nyliberal"

Inga kommentarer: