< div id=”header ”>< / div>

söndag 1 januari 2017

Nomineringar och motioner MP:s kongress 2017 !


Alla jag känner har inte gjort samma ställningstaganden som jag och lämnat Miljöpartiet. De TROR att de kan påverka och förändra och är fortfarande medlemmar i Miljöpartiet.

Därför uppmanar jag alla som är medlemmar att motionera och nominera till MP:s kongress men det är bråttom. Vad jag vill mig minnas av min egen lokalavdelning är det här med kongresser något man talar tyst om. Det är inget som prioriteras i MP Varberg.

MOTIONERA TILL KONGRESSEN

Den 15 januari klockan 24.00 är sista dagen för att lämna in motioner som ska behandlas på kongressen 2017. Motionerna ska lämnas in digitalt via VoteIT. Tryck här om du vill lämna in en motion till kongressen 2017.

Är ni flera som står bakom en motion så måste alla personer godkänna den via VoteIT, mer information om det hittar du när du loggat in på VoteIT. Det går inte att lämna personstöd till motioner efter sista motionsdagen, det vill säga efter den 15 januari.

Tänk på att skriva tydliga attsatser i din motion. Attsatserna är tydliga om man som läsare kan läsa hela förslaget i attsatsen utan att behöva läsa brödtexten. Om din motion innehåller flera förslag inom samma ämne ska du skriva en ny attsats för varje förslag. Om du vill ta upp flera olika ämnen ska du skriva en motion om varje ämne. Du bör också skriva attsatser som är rimliga och möjliga för Miljöpartiet att genomföra. Skriv till exempel: ”Jag föreslår att partistyrelsen ska verka för att Sverige blir mindre oljeberoende.” Skriv inte: ”Jag föreslår att Sverige ska bli mindre oljeberoende.”

GE STÖD TILL MOTIONER


I stadgarna står följande:

”Motionsrätt till kongressen har varje medlem, avdelning och nätverk. För att en motion ska behandlas av kongressen krävs dock att den får stöd från en avdelning, ett nätverk, Grön Ungdom eller Gröna Studenter, eller att motionen är undertecknad av minst fem medlemmar.”

NOMINERA TILL KONGRESSEN

Den 15 januari 2017 klockan 24.00 är sista dagen för att nominera personer till de uppdrag som ska beredas av riksvalberedningen (RVB). Du kan föreslå personer till språkrör, partisekreterarepartistyrelsen, revisionsnämnden och EGP-rådet (European Green Party). Det går att nominera ända fram till kongressen, men sena kandidaturer kommer inte att finnas med i RVB:s beredning. Kandidater kommer också själva att kunna presentera sig i utskicket till kongressdeltagare, samt muntligt på kongressen. Nomineringen lämnas med motivering samt kontaktuppgifter.

Valberedningen uppskattar om kandidaten är tillfrågad. Nomineringar utan kontaktuppgifter kommer inte beaktas.
Nomineringsformulär finns på Organisation/valberedning

Inga kommentarer: