< div id=”header ”>< / div>

måndag 2 januari 2017

Motioner till Miljöpartiets kongress 2017 - del 2 !

Skattefri Garantipension

Antalet fattiga pensionärer ökar lavinartat. Därför vill vi att garantipensionen skall vara helt skattefri

Förslag

Att:
Partistyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra garantipensionen helt skattefri
-----
"Smart landsbygd” – För en levande landsbygd och en hållbar framtid!

En del trivs med att bo på landsbygden och andra i staden, med enkla stödsystem kan vi skapa en "smart landsbygd" likväl som ”smarta städer”.

Förslag


Att Miljöpartiet verkar för införande av ett stödsystem som underlättar för samhällskärnor/centrum med nödvändiga servicefunktioner på landsbygden/glesbygden
-----
Förtroendeuppdraget som språkrör

Förslag


att kongressen beslutar att förtroendeuppdraget som språkrör inte samtidigt går att kombinera med en ministerpost i en regering.
-----
Låt läkaren som möter patienten avgöra arbetsförmågan

Sverige vill gärna framhålla sig som ett humant och utvecklat samhälle. Samtidigt har vi regler som rycker undan försörjningen från de svagaste i samhället. De som drabbas av sjukdomar, vilket gör att de under en längre tid inte klarar av sitt arbete, blir fråntagna sin sjukpenning. Detta för att, som det verkar, staten vill spara pengar.

Förslag


Att Miljöpartiet aktivt börjar verka för att Försäkringskassans direktiv skall ändras så att en sjukskrivning av en läkare skall räcka för att patienten skall vara berättigad till sjukpenning.

Att Miljöpartiet skriver en motion till riksdagen om att ändra Försäkringskassans direktiv så att en sjukskrivning av en läkare skall räcka för att patienten skall vara berättigad till sjukpenning.

Att Miljöpartiet ska verka för att försäkringskassans direktiv skall innebära att myndighetens uppgift blir att skydda de svaga.
-----
Högre utbildning i hemort

Utveckla kommunala lärcenter för att kunna erbjuda högre utbildning i hemorten

Förslag


Att det skapas ett system för högre utbildning i hemorten som även omfattar små kommuner.

Att systemet får en egen, statlig finansieringsmodell som motiverar kommuner att utveckla den här verksamheten. Det är inte rimligt att kommuner skall betala något som strikt taget inte är deras ansvar och kan göra att folk lämnar kommunen vid slutförd utbildning, även om chansen att de stannar ökar jämfört med att de lämnar kommunen för att studera.
Idag är alltså flera av incitamenten felriktade.

Att man gör det möjligt för kommuner att söka ytterligare utvecklingsstöd för att skapa lärcenter med stöd för etablering av eftergymnasiala och högre studier.

Att man skapar incitament för universiteten att tillgängliggöra högskoleutbildningar även utanför campusorterna.

Inga kommentarer: