< div id=”header ”>< / div>

tisdag 24 januari 2017

Gör något åt trafiksituationen i Lassabacka !


Trångt i Lassabacka utlovar Tobias Carlsson (L) hamn och gatunämndens ordförande i Varberg.

Är det konstigt? Redan när det byggs en skola och ett idrottscentrum i Trönninge blir det sannolikt utökad trafik vid Lassabacka och på Värnamovägen. Där ska också en handelsyta stå klar med Biltema, MAX och en asiatisk restaurang.

Vi har då inte kommit till någon start för något järnvägsbygge utan bygger på dagens situation.

"2015 arbetade samhällsutvecklingskontoret med en utredning för det norra stadsområdet. Den konstaterade att all trafik inte kan ledas genom Lassabackarondellen.
Det har pratats om att tågrälsen, gamla industrispåret, skulle kunna ersättas med en bilväg för att underlätta trafiksituationen. En sådan skulle göra det möjligt att komma till det nya handelscentrumet utan att köra igenom Lassabackarondellen"

"Tobias Carlsson (L), ordförande i hamn- och gatunämnden, berättar att kommunen inte är i den fasen att man är i färd med att bestämma vad som ska byggas för att underlätta trafiken.
– Nu är vi i förstudieskedet och tittar på vilka olika alternativ som finns. Sen ska ju inte det här bekostas helt och hållet med skattemedel. Fastighetsägare runt omkring får vara med och betala för den exploatering som sker.
Det enda som han tror kommer att bli klart 2017 är rondellen in till nya handelscentrumet"

Nästa år är det valår och jag ser fram emot många förbannade bilister, cyklister ja även gående se politikernas segdragna agerande vad gäller att göra något åt situationen i Lassabacka. Det blir tufft för hamn och gata och dess ordförande. Att göra cykelväg vid Södra Näs har denna nämnd och förvaltning redan bevisat att de inte klarar av att genomföra.

Inga kommentarer: