< div id=”header ”>< / div>

onsdag 25 januari 2017

Workshops med Strategidokument i kultur- och fritidsnämnden i Varberg !


Politiskt tillsatta ledamöter ihop med ledande tjänstemän i kultur-och fritidsnämnden i och dess förvaltning hade avsatt en förmiddag i natursköna Åkulla för att ha workshops kring strategidokumentet för kultur och fritid.

Det fungerade som en brainstorming indelad i fyra förindelade grupper med given frågeställning på varje station. Därefter medsols rotation där grupperna tog sig an samma fråga som föregående gruppering.


Slutresultatet presenterades av en fast sekreterare i varje grupp och fyra klisterprickar delades ut till deltagarna som skulle fästa dem på de fyra förslag som ansågs viktigast att beakta i det kommande arbetet.

Förslagen ska därefter sammanställas med prioriteringsordning varav en del handlar om verkställighet och genomförande som kan genomföras snabbt medan annat kräver investerings- och driftspengar som tar längre tid innan det går igenom.

Stor samstämmighet nåddes i en positiv anda ute på Åkullas friluftsanläggning utanför Varberg. Varberg har många nöjda användare brukare och användare av aktiviteter och utbud men allting behöver genomlysas för att kunna bli ännu bättre till gagn för allmänhet och föreningsliv.

Inga kommentarer: