< div id=”header ”>< / div>

måndag 19 december 2016

Heijlska villan överklagas till Länsstyrelsen i Halland !


Historien om Heijlska villan går vidare i Varberg. Efter det att en anmälan gjorts att "ombyggnationen" ska bli ett tillsynsärende har Byggnadsnämnden i Varberg haft uppe frågan.

Byggnadsnämnden lämnar ärendet utan åtgärd.
"Kommunen har hela tiden hävdat att ombyggnaden är just en ombyggnation och inte en rivning och man står alltså fast vid sin ståndpunkt."

Nu överklagar Mats Folkesson den numera pensionerade länsantikvarien i Halland ärendet och det förs nu vidare till länsstyrelsen

Han skräder inte med orden och anser också att Varberg är sämst i klassen av halländska kommuner. "– I Varberg går kommunen exploatörerna, byggföretagen och fastighetsägarnas ärenden på grund av det höga trycket. Varje vecka rivs det byggnader som r friska och bra, inte bara i innerstan utan också runt om, hävdar Mats Folkesson."

Jag själv bor inte långt ifrån Heijlska villan och har även varit på den tiden hos boende i huset. Enligt min egen bedöming har Heijlska aldrig varit någon rivningskåk utan ett hus som ska bevaras enligt sitt ursprung.

I det här fallet har det kört ihop sig med den halländska expertisen i kulturminnesvård som anser att väsentliga delar av huset rivits.

Det har nu blivit en prestigekamp mellan Byggnadsnämnden i Varberg som springer exploatörer, byggföretag och fastighetsägarnas ärenden och de som är kulturbevarare. Själv tillhör jag "bevarandedelen" som anser att det är nyliberaler som styr Varberg med dåligt öra för oss som en gång kom ihåg hur staden sett ut.

Inga kommentarer: