< div id=”header ”>< / div>

lördag 10 december 2016

Från en generös nationell flyktingpolitik till EU:s miniminivåer !


En bra blogg som tar upp som tar upp svensk flyktingpolitik ur historisk perspektiv är integrationsbloggen.

Många har förhoppningar inte minst inom S och MP att regeringen ska svänga tillbaka utifrån den linje som förs nu att svensk flykting- och migrationspolitik ska återgå till mer nationell och inte till EU_s miniminivåer som är avsevärt mindre generös.

Inte minst Miljöpartiet och Folkpartiet har framstått som flyktingpolitikens samveten.Det är dessa partier som kan förhindra uppgörelser mellan S och M som kan försämra för flyktingar.

Frågan är vad menar egentligen Miljöpartiet om de inte ingått i regeringen så hade flyktingpolitiken varit sämre? Ingen har väl undgått att det är med MP i regeringen de nya hårdare asyllagen införts och gränskontroller.

Möjligen har MP kraftigt underskattat väljarna om de blir straffade i opinionen. Det går inte att köra med floskler som MP nu gör. Det gäller att stå för sin politik i första hand och då måste regeringsdugligheten ge vika om det bara är att gå i S ledband.

"Likaså har Miljöpartiet utnyttjat sin vågmästarställning vid flera tillfällen. Regeringen Persson tvingades att acceptera en flyktingamnesti för att få igenom 2005 års statsbudget. Och ingen är väl obekant med 2010 års migrationspolitiska överenskommelse mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet, som bidrog till att säkerställa och även utöka asylrätten."

"Till sist går det inte att underskatta det inflytande Folkpartiet och Miljöpartiet haft på svensk asylpolitik. I slutet av 80-talet och början av 90-talet fanns det en stor majoritet i riksdagen för en mer restriktiv asylpolitik. Hade den majoriteten fått genomslag hade vi idag troligtvis bott i ett annat slags samhälle, typ Danmark."

Inga kommentarer: