< div id=”header ”>< / div>

fredag 9 december 2016

Alliansen plus MP:s satsning på ett välmående Varberg 2017 !


IDROTT. Barn, unga och vuxna; alla behöver vi röra på oss för att må bra. Vuxna ansvarar förstås för sin egen hälsa, men vi vet att de vanor man har som vuxen ofta grundlagts redan som barn. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att satsa på barn och unga när det handlar om att skapa hälsosamma vanor, som räcker genom hela livet.

Ansvaret för att hjälpa barn och unga i sitt idrott-ande kan sägas vila på tre parter; föräldrar, föreningar och kommun. Kommunens huvuduppgift är att underlätta för de ideella föreningarna att kunna bedriva sin verksamhet, vilket i Varberg görs med hjälp av kontanta bidrag, kommunala anläggningar, subventionerade anställningar och coachning. Samtidigt ställer kommunen krav på föreningarna att verksamheten ska vara jämställd, att den ska vara öppen för alla och att barnidrotten ska vara lekfull och helt befriad från elitsatsningar.

Mycket fokus hamnar naturligtvis på tillgången till ändamålsenliga och funktionella anläggningar. Det är därför ingen slump att Alliansen och Miljöpartiet under de senaste fem åren satsat massivt på upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar, som ska komma både killar och tjejer till del.

Väröbacka idrottshall togs i drift 2012 och bygget av Trönninge idrottscentrum, Tresteget, pågår för fullt. Tresteget är ett projekt som inbegriper en fullstor friidrottshall, en gymnastikhall och en idrottshall. Anläggningen har en tydlig inriktning mot flickors idrottande och kommer att bidra till en mer jämställd resursfördelning i kommunen när den tas i bruk 2017. Nästa år kommer även den nya och efterlängtade omklädningsbyggnaden vid Ankarhallen i Träslövsläge att påbörjas.

Under de senaste fem åren har kommunen gått från två konstgräsplaner till fyra. Påskbergsvallens konstgräs håller just nu på att bytas till en modern plan med fullstora mått, det finns beslut om att bygga en ny konstgräsplan i Värö/Bua och det planeras för ytterligare en plan i centrum. Nästa år på- börjas även en omfattande renovering och uppgradering av Lindvallen i Tofta.

Även på issidan har det skett omfattande investeringar. Sjöaremossen har uppgraderats, Veddige ishall har fått ett lyft med kafeteria och varmytor och en helt ny ishall har byggts på Håsten.

Eftersom våra isanläggningar haft en kraftig slagsida mot pojkars idrottande infördes speciella tjejtider och en satsning på konståkning när Varbergs ishall togs i bruk, vilket resulterat i att det nu finns en egen konståkningsförening, som bidrar till att fler tjejer använder sig av ishallarna.

Det största beslutet i årets budget handlar dock om en ny bad- och sim-anläggning i Varberg. Den befintliga simhallen på Håsten kommer att rivas och en ny, modern och framtidsinriktad anläggning kommer att byggas. Anläggningen kommer att rymma 50-metersbassäng, multibassäng, aktivitetsbad med vattenrutschkanor, gym, relaxavdelning och kafeteria.

En treårig specialsatsning pågår också för att hjälpa kommunens ridföreningar att rusta upp sina anläggningar. 4,5 miljoner kronor fördelas under tre års tid för att hjälpa föreningarna att höja statusen på sina anläggningar, vilket också är en satsning som i huvudsak gynnar flickors idrottande.

De satsningar på idrotten, som gjorts under senare år och planeras under kommande år saknar motstycke i kommunens historia och stakar ut vägen mot en allt mer hälsosam och jämställd kommun.

Det är därför ingen slump att majoritetens budget för 2017 fått namnet För ett välmående Varberg. Det är nämligen dit vi är på väg.

Christofer Bergenblock (C)


Sven Andersson (M)


Inger Brosved (L)

Paul Willner (Kd)

Stefan Edlund (Mp)

Inga kommentarer: