< div id=”header ”>< / div>

måndag 12 december 2016

Det behövs ett Framtidsparti men då måste Miljöpartiet gå tillbaka till rötterna !


Läser i Tidningen Syre om en hemlig konferens med miljöpartister inför kongressen. Dock har jag inte sett något av detta på upprorsidan Grön Omstart märkligt nog.

Grön Ungdom är Miljöpartiets mäktigaste sidorganisation med ungefär 1/3-del av medlemmarna. Det hänger mycket på dem att återställa förtroendet i opinionen mer än "gamla gubbar" som gått ur partiet.


Om Per Gahrton varit språkrör

För den som läst Per Gahrtons inlägg i Tidningen Syre framstår kritiken som tämligen tam från grundaren.

1. Kompromisser är alltid nödvändiga men som PER G skriver "MP måste ge trovärdiga besked om både framgångar och motgångar och inte låtsas att den rödgröna regeringen för samma politik som en rent grön regering skulle föra!

Min kommentar: Jag tror inte ett dugg på att regeringen skulle föra någon annan politik än den som redan förs och en grön regering skulle isf bestå av helt andra ledamöter än de som Stefan Löfven utsett.

2. Missnöjet? Per G skriver " Tala om för statsministern att det faktiskt råder ett utbrett missnöje i MP med de förödmjukande nederlagen (Vattenfalls brunkol, de inhumanitära delarna av den nya flyktingpolitiken, smyganslutningen till Nato, med mera)".

Min kommentar: Det vet nog statsministern redan och han är jättenöjd med att inte fler än de fyra fronderat och obstruerat mot de svåra besluten utan tryckt på rätt knapp i riksdagen. Statsministern och MP vill ju ha en samarbetsregering och det innebär bredast möjliga stöd i riksdagen även ifrån oppositionen där.

3. Kärnkraften " Kräv framsteg i den fråga som ursprungligen utlöste bildandet av MP – kravet på kärnkraftsavveckling" anser Per G.

Min kommentar: Energiuppgörelsen som är den bredaste som gjorts kan tolkas på olika sätt. Den har förblivit en icke-fråga då partier från båda blocken ingår och gjort kärnkraftsfrågan ointressant som valfråga. Om det ska ställas nya krav behövs en ny uppgörelse och då lurar både L och SD från andra hållet.

4. Medborgarlön/Basinkomst : "Se till att en utredning görs om basinkomst/medborgarlön"

Min kommentar : Regeringen är inte intresserad av frågan. De föredrar hellre subventioner på arbetsmarknaden och de bidragssystem vi har redan idag som består av ett lapptäcke. För egen del skulle jag vilja ha bort det mesta kanske också sänkta arbetsgivaravgifter i svårplacerade grupper. Medborgarlön/Basinkomst bör med automatik ges till dem som gått på försörjningsstöd längre än fem år. Försörjningsstöd var tänkt som stöd tillfälligt och kortvarigt.

5. Kortare arbetstid? "Det minsta man kan begära av en rödgrön regering är att den tar saken på allvar och, i varje fall, tillsätter en utredning om kortare arbetstid".

Min kommentar: Där det finns vilja, möjlighet och intresse ska naturligtvis schemaläggning undersökas med kortare arbetstid. Men arbetsmarknaden ser idag väldigt olika ut något generellt blir svårt att få till stånd. Det finns krav på effektivitet, minskade sjuktal och lönesättning. Isf ska detta testas hos enskilda företag och på lokala nivåer men är uidag ingen regeringsfråga om inte riksdagen ger uppdraget.

6. NATO "S måste avkrävas otvetydiga bevis på att de inte håller på att smyga in oss i Nato."

Min kommentar: Nato-frågan är ett samspel vad som händer i Finland och där finns för närvarande inget S-styre. Vad som händer i Sverige är att vi borde kräva en folkomröstning då vi inte kan lita på vare sig S eller MP som snabbt och lätt skrev på ett värdslandsavtal utan att väljarna var särskilt vakna om konsekvenserna.

7 Demokratisk centralism? "Gör en översyn av MP interna spelregler"

Min kommentar: PER G vill inte se en splittrad MP-grupp, Språkrören ska in och värna sammanhållning och tydlighet ska finnas och på något sätt bör det finnas ventiler för "avvikare". Isf bör regeln att majoriteten visserligen bestämmer som alltid men varför ska minoriteten underordna sig majoriteten om de kan hänvisa till grön politik? Det hade varit helt annat om de gjorde avsteg från gröna måkl och grönt tänkande. Avskaffa den demokratiskacentralismen och försök uppnå konsesus i riksdagsgruppen i första hand. Innebär det att MP får lämna regeringen: SO WHAT?

8. Ägna mer tid åt partiledning!

Min kommentar: Att vara både statsråd och språkrör kan vara besvärligt inte minst i ett grönt parti. Partiledning är egentligen partisistyrelsens och partisekreterarens uppgift när statstråden inte har tid. Jag vill lugnt påstå att MP har den sämsta upptänkliga organisationen av alla partier idag som bäddat för inre stridigheter och bråk. Det finns på alla nivåer inom MIljöpartiet. Inte bara i riksdagsgruppen.

Inga kommentarer: