< div id=”header ”>< / div>

lördag 26 november 2016

Peter Eriksson vill bara ha ja-sägare i Miljöpartiets riksdagsgrupp och toppstyrning lokalt !


Peter Eriksson bostadsminister icke folkvald till nuvarande riksdage agerade som språkrör inte som fd språkrör för MP när han uttalade sig i SVT. Det gällde riksdagsgruppens arbetsordning

"Om man inte orkar vara med och fatta majoritetsbeslut så undrar jag om man inte hamnat på fel plats. Antingen får de vara med i gruppen och acceptera att man fattar majoritetsbeslut i svåra frågor eller så får man hoppa av helt och hållet och ansluta sig till ett annat parti eller sluta vara aktiv politiskt", säger Peter Eriksson.

Peter Eriksson förstår att debattörerna, som varit med sedan partiets barndom, är otåliga, men han betonar att MP måste kompromissa och också vara beredd att ändra inställning när verkligheten förändras"

Vad gäller lokalt i min kommun om man är miljöpartist?

Själv är jag på lokal nivå visserligen invald ersättare för miljöpartiet men också ledamot i kultur och fritidsnämnden i Varberg.

Alliansen har här ett samarbete med Miljöpartiet i majoritet. Om jag ska tolka Peter Eriksson rätt ska vi alla bli minimoderater för så uppfattar jag Miljöpartiet i Varberg idag.

Innan jag lämnade Miljöpartiet gällde följande lokalt

- Det ska inte läggas motioner från "majoriteten"
- Alla frågor där man avviker ska tas upp i alliansgruppen FÖRE au-möten i kommunstyrelsen på ksau-mötet
- MP har möten i svåra frågor och insyn de möts varje måndag i 2 ggr 5- gruppen och info och vissa beslut tas där
- KF-gruppen har möten var för sig dagen innan kommunfullmäktige
- De som sitter i nämnderna lämnar rapporter på måndagarna

Översatt på lokal nivå ska det accepteras toppstyrning, samråd sker i alliansgruppen och rapportering till partiet på måndagarna.

Hur ser riksdagslistan ut valet 2014 (Hallands valkrets)

Nu är inte någon av de fyra som Peter Eriksson vill ha bort från min valkrets. Däremot finns som god tvåa på MP:s hallandslista Rickard Allvin som säkert Peter känner för han sitter numera som tjänsteman i gröna gruppen och kritiskt granskar TTIP och CETA. Något den gröna gruppen är mer kritisk mot som svenska regeringen är för. Rickard är redaktör för tiipen.se

VAL TILL RIKSDAGEN

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

1.Agneta Börjesson, 56 år, riksdagsledamot, Kungsbacka invald riiksdaledamot
2.Rikard Allvin, 28 år, politisk sekreterare, Falkenberg
3.Maria Söderberg, 26 år, studerande, Halmstad
4.Lena Angviken, 63 år, bibliotekarie, Laholm
5.Ola Nilsson, 45 år, lärare, Halmstad
6.Elisabeth Falkhaven, 59 år, projektledare, Hylte
7.Stefan Edlund, 48 år, lärare, Varberg
8.Eva Ericsson, 56 år, helhetsbyggare, Laholm
9.Clas Rosander, 61 år, fritidspedagog, Kungsbacka
10.Hans Leghammar, 56 år, affärs- och miljökonsult, Halmstad
11.Ingegärd Salmose, 53 år, rektor, Kungsbacka
12.Vagn Abel, 64 år, lärare, Falkenberg
13.Ulf Bjerstaf, 66 år, pensionär, Laholm

I praktiken skulle om "olyckan" vara framme Peter be Rickard om han skulle komma in i riksdagen att "hör du du det är visserligen kul att du kom in här men lägg av med att tro du är något för här gäller majoritetsbeslut och fattar du inte det så sök dig nån annanstans eller lämna riksdagen".

1 kommentar:

Henry sa...

Jag anser att: Om man inte orkar vara med och fatta majoritetsbeslut så undrar jag om man inte hamnat på fel plats. Antingen får de vara med i gruppen och acceptera att man fattar majoritetsbeslut i svåra frågor eller så får man hoppa av helt och hållet och ansluta sig till ett annat parti eller sluta vara aktiv politisk. Detta tycker jag utan att "agera som språkrör" och inte ens som före detta eller som bostadsminister.