< div id=”header ”>< / div>

fredag 11 november 2016

Baracklösningar räcker inte som lösning för att lösa nyanländas behov av boende i Varberg !


Varbergs kommun säger inte helt nej till att ta emot nyanlända men vill under november-december ha en "flyktingpaus" för att hinna med.

Tidigare har baracklösningar varit en modell som kommunen tagit till.

Jag råkade träffa på en boende i Limabacka där det funnits baracker uppställda för tillfälliga arbetare ute på Värö bruk.Nu är det meningen att de ska bli uppehållstation för nyanlända. Han ojade sig att det gått så fort "att de inte ens hunnit överklaga". Vad ska jag säga om det när nu allmänintresset överstiger egenintresset i det här fallet.

Ur Hn-artikel
" Moarna handlar det om femton nybyggda stugor som kommunen ska hyra, med plats för ungefär två personer i varje. I Limabacka vill kommunen hyra baracker där det i dag bor tillfälliga arbetare från Värö Bruk. Dessa kan ge plats för 32 personer. Solbacken i Kärradal ska beredas för att kunna ta emot 20-23 nyanlända. De som anvisas till dessa boenden är personer över 18 år med uppehållstillstånd och som har blivit placerade i Varberg.

– Byggnaderna har ungefär samma standard som studentbostäder och ligger utanför Varbergs tätort. Det är alltså inga lyxboenden vi pratar om, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M)."

Kommunen hyr de boenden som är aktuella och de som hyr blir andrahandshyresgäster.

Ur HN-artikel
"Det är kommunen som hyr anläggningarna som de sedan hyr ut i andra hand till den nyanlända som betalar hyran med sina egna pengar. Hyresavtalen tecknas som längst för den period som den nyanlända har kvar på sin etableringsersättning.

Det gör vi för att inte hamna i den sitsen att deras ersättning tar slut och de inte kan betala hyran, säger kommunrådet Ann-Charlotte Stenkil"

"Etableringsersättning är en summa som en nyanländ kan få i två år under förutsättningen att den deltar i Arbetsförmedlingens etableringsplan. Planen innehåller svenska för invandrare och ett antal aktiviteter för att få ut personen på arbetsmarknaden. Ersättningen för heltid ligger på 308 kronor per dag, fem dagar i veckan, och fungerar ungefär som ett studiebidrag"

Min kommentar: Jag ser detta som en kortsiktig lösning det behövs bättre framförhållning i kommunen inte bara för att tillgodose nyanlända utan även andra grupper som inte passar in i bostadsmarknaden. Integration kan inte handla om att placera i kategoriboende utan måste ses som en ytterst temporär lösning i en boendekedja. Boendekedjan måste också innehålla KRAV på att vederbörande ska vara i utbildning, ha praktik eller kunna ta jobb på arbetsmarknaden.

Det PÅSTÅS att det sitter en boendegrupp nånstans i kommunen. Jojo utan politisk insyn förstås och där allting ska behandlas under sekretess och hemlighetsmakeri. Jag tycker det är viktigt OM Varbergs kommun menar någonting med integration att de också menar det. Det behövs lösningar som inte bara är politisk kosmetika utan också inbegriper andra för att det ska fungera.

Ersättning garanteras i två år och vad händer sedan? Lagom till valet 2018 vill nog många ha statistik och svar på detta.

Inga kommentarer: