< div id=”header ”>< / div>

måndag 21 november 2016

Alliansstyre med MP i Varberg i besvärlig sits när de nekats till flyktingpaus !


Det här med att ta emot nyanlända kan vara komplicerat. Det finns iaf vetskap ett år tillbaka hur läget var då inför 2016 i Halland. Alla kommuner visste alltså förutsättningarna.


19 november 2015


"Förra året (2014) fick 202 personer, som fått uppehållstillstånd, kommunplacering och bostad i Halland. Egentligen skulle länet ha tagit emot 584 personer, alltså mer än dubbelt så många. Däremot bosatte sig cirka 1300 nyanlända här på egen hand.

Ett problem i mottagandet är att hitta bostäder. Redan idag väntar runt 600 personer i Halland på att få en kommunplacering. De blir kvar på asylboendena och tar då upp platser som kan behövas i flyktingmottagningen"

Dagsläget

Det här vilka som bosätter sig på egen hand brukar inte vara uppe utan bara dem som kommunen har åtagande att fixa till det för.Inte heller de som sitter fast på asylboenden och upptar onödig plats. Falkenbergs oppositionsråd Per Svensson (S) ger också sin grannkommun Varberg på moppo att de inte klarar "utmaningen".

Påhejare från andra hållet är Johanna Palmelid (SD) som tycker att Varbergs kommun ska stå på sig och vägra ta emot nyanlända.

Konstaterar att Ekerö och Varberg tillhör pionjärerna att begära flyktingpaus i riket.

"Kommunerna Ekerö i Stockholm och Varberg är hittills ensamma om att formellt säga nej till att tillsvidare ta emot nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd. Varberg har redan fått avslag på sin begäran"

Formellt är det i dag Arbetsförmedlingen som har uppdraget att placera nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Vid årsskiftet övergår uppdraget till Migrationsverket

Inga kommentarer: