< div id=”header ”>< / div>

söndag 30 oktober 2016

Ungdomsförbundens inriktning kommer att styra partiernas vägval inför nästa val !


När Moderata ungdomsförbundet väljer ordförande valde de också inriktning på hur M kommer att verka inför nästa val.

Både MUF och Grön Ungdom sägs ha 1/3-del av partiets medlemmar de är alltså viktiga aktörer för den politik deras moderpartier kommer att driva fram igenom.

Om vi ser förändring i MUF ser jag inte någon större förändring i Grön Ungdom som är Miljöpartiets länk till ungdomar och förstagångsväljare. De är superlojala och trogna som snälla och lydiga. Ofta när ju ledande i Grön Ungdom maktpositioner i makthierarkin eller hoppar av helt.

MUF har säkert större ambitioner vad gäller politikens område. Inte en gång till M ställer upp som stödparti till en rödgrön regering tror jag de tänker. Frågan är också om det går att få ihop en allians och huruvida den kan tänkas stödja sig på SD. Där har ju både C och L VETORÄTT och sagt att så inte får bli fallet.

Vad händer då med ett M som styrs av sina partners? Väljarna försvinner till SD som är mer konsekvent opposition och som tydligare än någonsin närmat sig M i frågor där de haft en vågmästarroll. Nu spelar SD kortet ut. De sätter pressAnna Kinberg-Batra: Löfven eller Åkesson?

För motpolen då Grön Ungdom är det att ragga väljare till det som redan är (regering S+MP) och avideologisera MP så man attraherar liberala urbaniserade storstadsväljare inte direkt genuint gröna. Strategin är att kunna samarbeta i "mitten" där flagnande SSU trängs med LUF och CUF. På så sätt trängs främst partier ut på högerkanten till opposition.

Största hotet mot Grön Ungdoms planer är "de fyras gäng" dvs Jabar Amin , Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets och gruppen Grön Omstart som vill ha ett mer ideologiskt parti och fränare markering mot främst Alliansen och S.

Frågan är om inte denna maktkampen kommer att avgöras på nästa miljöpartikongress och OM Grön Ungdom kan hålla ihop sin egen linje eller om det bara är topparna där som driver den. Grön Ungdom utmärker sig för att ha lätt att rekrytera medlemmar men hur är det med att aktivera dem om de ska tycka som PARTIET och ännu värre som REGERINGEN?

Inga kommentarer: