< div id=”header ”>< / div>

torsdag 20 oktober 2016

Musen som pep jämställdhet och diskriminering i ledaren i HN ryter inte som ett lejon !

Nej jämställdhet är mer än vad kultur och fritidsnämnden sysslar med i Varberg. Läser en ledare i HN som snöar in på ojämställd fördelning av tider i konståkning.

Hur står det till med socionomer på socialförvaltningen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur står det till med män som jobbar inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur ligger det till med lönesättning, sjuktalen och vilka jobbar heltid?

Javisst är satsningen på friidrotten ute i Trönninge en jämställdhetssatsning håller med. Hela kultur och fritidsnämnden har det som avvägning i varje beslut som tas - jämställdheten. Däremot kan vi fråga oss om 147 miljoner kan användas på andra ställen för att uppnå jämställdhet? Statistik vad gäller utövare är ganska given. Gäller för övrigt simningen också nu när kommunen gör en satsning på en ny fräsch simanläggning.

Nu handlar det inte om att höja vare sig personer och nämnd till skyarna men hade Maria Haldesten ledarskribent på Hallands Nyheter läst på lite bättre är det bakläxan som andra nämnder får. För övrigt är nämnden jag siter i kultur- och fritidsnämnden bäst på att området att motverka diskriminering också så det så. Lika rätt och samma möjligheter.

Om Stefan Edlund (MP) som hänvisas till i ledaren hänvisat lite till vad Miljöpartiet gick till val på så hade det låtit bättre än att fjäska för Christofer Bergenblock (C) i kommunfullmäktige. Nej det gjorde han inte vilket inte förvånar då hans uppdrag är att främja allianspartiernas företrädare i Varberg inte sina egna partikamrater. När var de uppe i talarstolen senast i fullmäktige?
"Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Med bas i skola och utbildning ska kommunen alltså vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar där mobbning och utanförskap motverkas. Detta arbete ska också gå igen i kommunens uppdrag som arbetsgivare, där kommunala verksamheter ska framstå som ett föredöme när det kommer till att främja allas lika värde.

Därför menar vi att Varberg behöver bli grönare och varmare"

Inga kommentarer: