< div id=”header ”>< / div>

lördag 10 september 2016

Miljöpartiet satsar på prydliga realformalister och fjärmar sig från mer vågade gröna stigfinnare !

Miljöpartiet har två Gröna inspirationsdagar i helgen 10-11 september. En förlagd i Eslöv och en i Borås.


De gröna kritiska rösterna åker helst inte på regeringsstyrda inspirationsdagar de befinner sig i "Grön Omstart på nätet som nu tycks öka igen efter en svacka när Grön Ungdom uppmanade att inte medverka där.

Uppenbarligen är det så att den gröna rörelsen delats upp i administrationspolitiker som sitter på uppdrag och tar ANSVAR för politik i det rådande läget är arvoderade och betalda för sin tjänst. Den andra delen är idépolitiskt aktiva dygnet runt och diskuterar helst på facebook och går helst inte på fysiska möten. Således en formell del och en informell del.

Vad är rätt och vad är fel så har väl båda sina givna platser. Risken med båda är att de formella riskerar att bli indefinierade och ett med systemet de vill förändra. Den andra delen att de blir utdefinerade inte tagna på allvar och "outlaws".

Miljöpartiet som parti har nu bestämt sig. Det är på Miljöpartiets officiella forum som grön politik avhandlas och därmed basta.

#Grön Omstart har utvecklats till ett grön debattforum där det numera accepteras gröna avhoppare från MP, att tillhöra exempelvis F! som kommer att konkurrera om gröna röster i nästa val och icke-medlemmar som inte finns i något parti alls.


Supermiljöbloggen som är "oberoende miljövänlig" tar upp miljöfrågor utan att snegla på partipolitiska intressen utan kör dem rakt av. Dessa har lockat fram den "visionära realisten" Isabella Lövin att krånglat och invecklat "förklarat sig" angående utspelet om de historiska miljö- och klimatsatsningarna.

Isabella Lövin till Supermiljöbloggen

"När vi tillträdde ärvde vi ett klimatunderskott på 4 miljarder ton koldioxidekvivalenter som Sverige ska minska nationellt till 2020. Det hade alliansregeringen tänkt fixa genom att köpa utsläppsminskningar i utsläppsländer. Vår ambition är att sluta utsläppsgapet nationellt. Enligt Naturvårdsverket kommer de insatser som vi aviserat hittills minska utsläppsgapet med 50 procent och då är kommande satsningar ej medräknade. Det är en bit kvar, men vi jobbar på att stänga gapet."

Om jag ska göra en bedömning framöver kan inte Miljöpartiet använda ett så fruktansvärt formalistiskt språk och samtidigt kräva "god ton" när man ska diskutera med dem. De accepterar inga "undertoner" heller. Inte konstigt folk drar sig för att bli med i ett parti som bara består av formalister och byråkrater som rapar siffror och är ointresserad av de verkliga visionerna och idéerna. De anses flummiga och ogenomförbara.

Inga kommentarer: