< div id=”header ”>< / div>

torsdag 11 augusti 2016

Socialdemokraterna skryter med att fått ner ungdomsarbetslösheten på bekostnad av dem som redan ligger !


Att ungdomsarbetslösheten minskar är BRA och det kan ju bero på att 90-talsboomen har nått sin topp också.

Arbetsmarknaden har blivit allt mer krävande för dem med funktionsnedsättning. Det ställs krav på körkort för att ta sig till arbetet eller i arbetet, utbildning krävs i snart varenda yrke som finns helst aktuell sådan och svensk för den som inte är det, bostad i närheten av arbetet kan vara problematisk och sjuktal och frånvaro inom vissa grupper gör dem svåra att fastanställa.

Om nu socialdemokraterna är orsaken till detta som inte alliansen klarat under hela sin mandatperiod mec ungdomsarbetslösheten så är det deras FEL att man tudelat människor i VI och DOM också. Skryt gärna med att få ner ungdomsarbetslösheten men gör det inte på bekostnad av dem som redan ligger.

När socialdemoirater slår sig för bröstet att nu har vi lyckats så slår man samtidigt på dem som INTE gjort det. Sedan är det inte säkert ungdomar röstar på S ändå för att de fått ett arbete. DEt anser de vara deras rättighet så var det med det.

"Arbetsmarknaden är tudelad och för utsatta grupper blir det i regel svårare. Till dessa räknar Arbetsförmedlingen arbetslösa med endast förgymnasial utbildning, arbetslösa som är utomeuropeiskt födda, arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och arbetslösa som är i åldern 55-64 år"

Inga kommentarer: