< div id=”header ”>< / div>

onsdag 10 augusti 2016

I landet "lagom" spelar det ingen roll vilka man röstar på !

Drygt två år till nästa val och ingen idag kan förutspå hur det kommer att gå 2018.Efter förra valet fanns en DÖ-uppgörelse där största sammanhängande blocket fick utse regering om ingen vann.

På de lägre nivåerna region och kommuner finns andra varianter och ska inte gå in på dem specifikt mer än att det oftast är majoritetsstyren som gäller.


För väljarna är det partilistor som läggs i valurnan man röstar på inte kandidater. Det finns visserligen kryssmöjligheter som KAN avgöra men det är i specifika fall då man anser att litornasom tagits fram av medlemmarna inte speglar väljarkåren.

Med tanke på den ökade poströstningen får dessa oftast mindre betydelse.

En annan aspekt är splittringen att rösta på olika partier i ett val.Oftast är det lokala partier som kniper röster eller de med liten chans att nå fyraprocentspärren som är orsaken. Men också att väljaren är villrådig och vill markera sitt missnöje.

För de riksdominerande partierna är det oftast vad som avgörs i rikspolitiken som avgör röster lokalt.Efter valet kan det se annorlunda ut än i valet då det handlar om maktkonstellationer vem som ska styra och vilka poster som ska tilldelas.

Det som gäller i valmanifest och partiprogram riktar sig först och främst till väljarna. Efter valet om det är en maktkonstellation försöker varje parti att få in sina viktiga punkter i en överenskommelse som ska hålla under mandatperioden.

Svårigheten med för hårt bundna konstellationer är tt det minskar partiernas handlingsfrihet liksom otydligheten också visarsig i blocköverskridande överenskommelser.

Frågan kommer då inför valet? Vad ska ni gå till val på? Ni är ju överens allihop så jag kan lika gärna dra lott vilket parti jag ska rösta på.

Inga kommentarer: