< div id=”header ”>< / div>

onsdag 31 augusti 2016

#GrönOmstart och Grön Ungdom vill båda ena Miljöpartiet men är inte överens om förträffligheten i nuvarande strukturer !


För att breda lite uppfattning om vad skillnaden är och vad som gör att Grön Ungdom:s språkrör Mårten Roslund centralt nu tar avstånd från gruppen #Grön omstart sägs det att gruppen påstås representera Miljöpartiet medlemskår, ett fåtal initiativtagare och nu vill inte GU vara med längre och legitimera denna missuppfattning.

Istället påstås det underminera de officiella strukturer som redan finns i Miljöpartiet.

Citat från Mårten Roslund Grön ungdom

"Grön Omstart är ett inofficiellt forum med ett fåtal initiativtagare. Ändå har gruppen flera gånger misstagits för en partiofficiell instans som representerar Miljöpartiets medlemskår. Denna missuppfattning vill vi inte längre vara med och legitimera.

Grön Ungdom
och Miljöpartiet har officiella, demokratiska möten och diskussionsforum som modereras för att vara så tillgängliga och konstruktiva som möjligt. Det är oroande om våra officiella strukturer minskar i betydelse till förmån för grupper som Grön Omstart." (Mårten Roslund språkrör Grön Ungdom)

Grön Omstart

Uppdatering av gruppens beskrivning med vilka regler som gäller, om man vill vara medlem i #GrönOmstart. LÄS reglerna och TRYCK GILLA för att visa att du tagit del av dem!

#GO : FB-gruppen Grön omstart är ett grönt debattforum, ett kunskapsbaserat forum för gröna samhällsanalyser, och en reaktion på bristande delaktighet, öppenhet, transparens i den politiska sfären.

- Att påverka Miljöpartiet att skapa ett öppnare och mer transparent och demokratiskt parti.
- Att verka för en GrönOmstart; en återkoppling till den gröna ideologins kärna.

Fokus är på den gröna samhällsnyttan i vår gemensamma strävan för klimatet som berör alla parter. Viktiga aspekter är demokratisering, individens möjligheter att påverka sina avtryck på miljön och för framtida generationer. Det som förenar oss som grupp på FB – plattformen är att vi är miljöpartister, miljövänner, anknutna till miljörörelserna, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, arbetar aktivt för att skapa en mer hållbar samhällsutveckling.
Viktigt blir att gå ifrån fossilförbrukningen och minska på förbrukningen av jordens naturtillgångar. Kapitalflöden kan flyttas , men människor är inte lika rörliga som krediter på en marknad är. I en strävan för rättvisa och jämlikhet, för skapandet av den gröna välfärdsstaten i en ny era av utveckling för miljö och samhällsnyttan. Utmaningen ligger i att minska koncentrationen av makt och inflytande från de privilegierade och mäktiga sektorerna till medborgarna.

Grön omstart växer. Och blir nu två delar. Dels blir grön omstart en tankesmedja. Del kommer grön omstart försätta att vara ett forum för att skapa svängrum för en grön omstart, ökad transparens och öppenhet i partipolitiken och synnerhet i miljöpartiet. Vi har under dessa intensiva tre månader iakttagit arbetsbelastning blir först stor att låta det här forumet vara "miljöpartiets" allmänna forum allmän för debatt (om allt möjligt)-. i synnerhet då partistyrelsen inte utvecklat något fungerande interndemokratiskt forum. Huvudsyftet med detta forum är och förblir det vi betonade de från början och kommer försätta utveckla och växa i är en grön Omstart. Vi önskar härmed Jon Karlfeldt m.fl. lycka till i starten av ett väl fungerande det interna forum i miljöpartiet som vi hoppas ska vara demokratiskt transparent. Och naturligtvis hoppas vi att det där ska bli en mycket levande grön och debatt också.

Vi som är administratörer kommer som vanligt att granska vilka som ansöker om medlemskap i gruppen, och även moderera debatterna med allt vad det innebär. Vi vill påminna er om att det är NI medlemmar som skapar gruppens flöde, innehåll och inriktning. Därför ber vi er att vara medvetna om hur och vad ni kommenterar. Alla åsikter är välkomna så länge de förs fram med respekt, en god ton och tydlighet. Vi administrerar denna grupp men det är ni som skapar linjens fokus. Vi uppmanar er att diskutera på ett konstruktivt sätt som driver vårt parti framåt och inte bakåt men det är upp till var och en av er.

Vi vill understryka att vi vill att Grön Omstart fylls med grön politik, debatter och diskussioner som alla får tar del av. Grön Omstart är ett demokratiskt forum där allas röster får höras. Vi har däremot regler som alla måste respektera och förhålla sig till för allas trivsel och en positiv utveckling av vårt parti:

- Endast miljöpartister/sympatisörer är tillåtna i gruppen
- Nolltolerans mot personangrepp och oskälig kritik.
- Nolltolerans mot kränkande, extremistiska och rasistiska inlägg.
- Ett inlägg om dagen får varje gruppmedlem lägga upp och omfattar inte kommentarer.
- Kopior på inlägg tas bort.
- Följer man inte reglerna får man en varning, om man därefter bryter mot sidans policy återigen blir man blockerad från sidan.
- Uppstår konflikter i debatter, så tagga någon av oss administratörer eller moderatorer, så får vi lösa konflikten på ett konstruktivt sätt.

FB - plattformen ska vara ett verktyg i den gröna rörelsen för transparens och tydlighet för att fånga upp konkreta förslag för politikutveckling genom utbyte av tankar och idéer. Nämligen att ha fokus på den gröna samhällsanalysen och därmed vara ett brobygge för att påverka och stimulera till ett grönare samhällsbygge. Kunskaper ska emanera från genomtänkta inlägg för att säkerställa kvalitén och intresset för politik och samhälle i vår samtid.

Anders Strand , Mattias Kauttmann , Julia Fedioutchek, Joakim Löf och Billy Larsson

#GrönOmstart

Inga kommentarer: