< div id=”header ”>< / div>

torsdag 18 augusti 2016

De otrygga jobben blir allt fler och det är kvinnodominerande yrken som drabbas !


Läser lite betraktelser idag om vilka som är motståndarna i den gröna rörelsen? Det är Birger Schlaug som menar att de som vill mer grönt måste tas tillvara och inte ev samarbetspartners i andra läger. Frågan är om inte MP med sin begränsade akademikersyn har någon förståelse alls för legitima krav som egentligen S bör driva? I mångt och mycket funderar jag på om inte S är ute efter MP:s gröna akademiker

Något som inte har med MP att göra mer än indirekt är hur kommer regeringen att hantera alla som har otrygga anställningar? Möjligen inte i MP:s akademikerled ÄN men som flockas kring oftast lågbetalda LO-jobb.

"I ny rapport från Kommunal rapporteras att 30 % av personliga assistenter och barnskötare arbetar efter tidsbegränsade kontrakt. Bland vårdbiträden utgör hela 51% av den anställningsformen"

Det är vanligast med tidsbegränsade anställning i speciellt kvinnodominerade arbetaryrken och tillhör du en minoritet är risken ännu större att du erbjuds en otrygg anställning.

Som tidsbegränsad anställning räknas; timanställd, springvikarie, projektjobbare eller bemanningsanställd.

Försämrad a-kassa, permanent arbetslöshet, lagar som ger arbetsgivare möjligt att anställa otryggt, färre fackanslutna och färre som omfattas av kollektivavtal hör till.

Otrygghet i arbetet påverkar att få bostad och möjlighet att få lån. Det påverkar pensionen , föräldrapenningen och a-kassan.

Ska regeringen rätta till detta måste de närma sig andra grupper än fjäskandet för akademikerkretsarna.

Inga kommentarer: