< div id=”header ”>< / div>

fredag 1 juli 2016

#GrönOmstart - sluten grupp på fb som bara är till för miljöpartister och sympatisörer !


Här går du med i GRÖN OMSTART.

Ärade miljöpartister och sympatisörer i vår gemensamma demokratiska plattform !

Jag har uppdaterat gruppens beskrivning med vilka regler som gäller om man vill vara medlem i ‪#‎GrönOmstart‬. LÄS reglerna och TRYCK GILLA för att visa att du tagit del av dem!

Vi vill börja med att tacka för ert engagemang och deltagande i gruppen Grön omstart.

Det var vår dröm som gräsrötter att komma till stånd med en kommunikations forum där vi alla gröna kan samlas för demokratiska debatter, för att stöta och blöta idéer, för att diskutera hur vi gör en Grön Omstart av partiet möjligt. Detta för många fler gröna framgångar och att på så sätt kunna återfå det svenska folkets förtroende.

Tillsammans har vi lyckats driva detta forum och det är dags att utveckla den till nästa steg, en debatt med ännu mer fokus på partiets politiska sakfrågor. Idén har från börjat handlat om gräsrötternas och den gröna rörelsens möjlighet till delaktighet och politisk påverkan av Miljöpartiets politik. Vårt parti bildades av folkrörelser och vår politik behöver förankras just i den gröna rörelsen.
Vi vill tydliggöra att den här gruppen skapades av eget initiativ i syfte att ha ett forum för oss miljöpartister för att kunna jobba för en grön omstart. Gruppen har INTE SKAPAS på uppdrag av någon annans part. Den här sidan skapats och drivs ideellt av Anders Strand och vald administratör Pia Strand. Vi jobbar tillsammans som ett lag för en grön omstart. Vi har även fått tillskott här på GO ! Under vecka 24 har vi infört moderatorer och vi är väldigt tacksamma för att Billy Larsson, Mattias Kauttmann och Diana Chibbani Blom har tackat ja till uppdraget för sina respektive ämnesområden här hos oss på #GrönOmstart.

Miljöpartiet de gröna växte fram ur feministiska-, freds- och miljörörelser. Partiet skulle vara ett verkligt alternativ som skulle utmana det gråa segmenterade vänster/höger- etablissemanget. Vår partisymbol, maskrosen tränger sig igenom asfalt och betong, anpassar sig till olika miljöer och kommer tillbaka hur mycket man än försöker ta bort den. I Grön Omstart träffas vi på lika villkor för att debattera om allt från dagsaktuell politik till idéutveckling och ideologi, mellan partiets kongresser.

Nu har grön omstart varit aktiv en tid, då ställs det nya krav och förväntningar på forumets inre värde. FB - plattformen ska vara ett verktyg i den gröna rörelsen för transparens och tydlighet för att fånga upp konkreta förslag för politikutveckling genom utbyte av tankar och idéer. Nämligen att ha fokus på den gröna samhällsanalysen och därmed vara ett brobygge för att påverka och stimulera till ett grönare samhällsbygge. Kunskaper ska emanera från genomtänkta inlägg för att säkerställa kvalitén och intresset för politik och samhälle i vår samtid.

Vi som är administratörer och moderatorer kommer som vanligt att granska vilka som ansöker om medlemskap i gruppen, och även moderera debatterna med allt vad det innebär. Vi vill påminna er om att det är NI medlemmar som skapar gruppens flöde, innehåll och inriktning. Därför ber vi er att vara medvetna om hur och vad ni kommenterar. Alla åsikter är välkomna så länge de förs fram med respekt, en god ton och tydlighet. Vi administrerar denna grupp men det är ni som skapar linjens fokus. Vi uppmanar er att diskutera på ett konstruktivt sätt som driver vårt parti framåt och inte bakåt men det är upp till var och en av er.

Vi vill understryka att vi vill att Grön Omstart fylls med grön politik, debatter och diskussioner som alla får tar del av. Grön Omstart är ett demokratiskt forum där allas röster får höras. Vi har däremot regler som alla måste respektera och förhålla sig till för allas trivsel och en positiv utveckling av vårt parti:

- Endast miljöpartister/sympatisörer är tillåtna i gruppen
- Nolltolerans mot personangrepp och oskälig kritik.
- Nolltolerans mot kränkande, extremistiska och rasistiska inlägg.
- Max tre inlägg om dagen får varje gruppmedlem lägga upp. Regeln är inte permanent och omfattar inte kommentarer.
- Kopior på inlägg tas bort.
- Följer man inte reglerna får man en varning, om man därefter bryter mot sidans policy återigen blir man blockerad från sidan.
- Uppstår konflikter i debatter, så tagga någon av oss administratörer eller moderatorer, så får vi lösa konflikten på ett konstruktivt sätt.

Kommunikationen


- Konkret observation.
Att konkret beskriva det man observerar fritt från värderingar på ett sätt som inte går att motsätta sig. "Senaste väljarbarometern visar att vi hade åkt ur riksdagen om det vore val idag."
-Känsla.
Att utgå från sin personliga känsla och upplevelse och formulera sig icke anklagande.
"Jag känner mig otrolig ledsen och orolig över miljön och vår möjlighet att kunna påverka i ett sådant läge."
-Behov.
Vad behöver jag för att det ska kännas bättre? Tex "Jag behöver att vi......"
-Önskemål.
"Jag önskar att vi...."

Det här kan vara fyra bra punkter att ha i bakhuvudet när vi uttrycker oss om vi vill öka chansen till en konstruktiv dialog. Dock är det viktigt att begångna fel och ansvarsutkrävande behöver fås utrymme för dialog och transparens genom delaktighet för förändring.

Må tusen maskrosor blomma, tillsammans som ett enat parti växer vi oss starka. Med en grön omstart av partiet kavlar vi upp ärmarna för att fortsätta driva på för många fler gröna framgångar och på så sätt kämpa för att återfå svenska folkets förtroende.
#GrönOmstart

Inga kommentarer: