< div id=”header ”>< / div>

torsdag 30 juni 2016

Utfrysningen och utrensningen av Valter Mutt och Carl Schlyter har nu fått återverkningar i MP Varberg !

Läser i HN en kollega som på sikt lämnar Miljöpartiet. Ja enligt medlemstidningen GRÖNT rensas nu medlemregistret på alla de som inte betalt medlemsavgiften 2015 ur medlemsregistret vid månadsskiftet juni/juli trots påminnelse.

Avhoppet handlar inte om samarbetet lokalt utan PARTIET. Turbulensen på riksnivån har tärt hårt på många lokala politiker som dagligen får frågor hur det är ställt. Ja inte vad gäller de lokala frågorna utan "där uppe" på Riks.
"Det har skett mycket på riksplanet, med språkrörsbyte och mer eller mindre utfrysning av Valter Mutt och Carl Schlyter"

Eftersom det inte direkt berör något om det lokala samarbetet anser gruppledaren i MP Varberg Stefan Edlund att det inte medför några problem för vår avhoppare att sitta kvar som ersättare i servicenämnden.

Jag har samma uppfattning att det handlar om utfrysning och någon slags utrensning av två av Miljöpartiets främsta politiker och med det lokala partiets "tysta medgivande" att då sitta kvar i nämnden som ersättare. Det berör inte oss lokalt utan har med den urusla krishanteringen däruppe i riksorganisationen som varit under all kritik.

OBS: det har inte heller något att göra med den lokala konflikten med mig i november 2015 där Riksorganisationen inte verkar bry sig. De har fullt upp med sig själva nu och har inte tid.

Inga kommentarer: