< div id=”header ”>< / div>

torsdag 14 juli 2016

Blågrönt är modellen för nästa regering som majoritet !


Bo Frank moderat kommunråd i Växjö tror inte alliansen får egen majoritet i riksdagsvalet. Vad ligger närmast till hands för en majorítet om inte att bjuda in Miljöpartiet?

Det som fungerar i min kommun och det som fungerar i regionen jag tillhör borde också fungera i regering.

Bo Frank (M) om Miljöpartiet


"Miljöpartiet borde kanske heta ”Det nya Miljöpartiet”. Partiet har visat, såsom ofta blir fallet, att ett parti i regeringsställning måste gå från plakatpolitik till sakpolitik. Miljöpartisterna har tagit ansvar för Sverige, de vill hålla ihop en regering och de är beredda att kompromissa för att få igenom en del av sin politik"

"Miljöpartiet gav oss en vitamininjektion. Och jag har aldrig haft så roligt i politiken som de senaste åren. Kanske underlättas det hela av att jag är Sveriges grönaste kommunstyrelseordförande och att Växjö kommun under 25 års tid haft total enighet i miljö- och klimatfrågor. Och därför är vi Europas grönaste stad."

"Jag uppfattar Miljöpartiet som ett gott parti, som har ett hållbart samhälle som bärande idé. Sedan jag läste ekologi på 1970-talet har jag aldrig sett ett motsatsförhållande mellan ekologi och ekonomi. Det är två sidor av samma mynt som handlar om hushållning med ändliga resurser. En långsiktig ekonomisk tillväxt kräver att vi snarast övergår till ett fossilbränslefritt samhälle."

"Mitt råd till alliansen: Gör som i Växjö. Odla goda kontakter med Miljöpartiet. Se partiets förtjänster snarare än att leta fel. Kratta manegen för att Miljöpartiet ska kunna bli en del av ett blågrönt styre i Sverige efter 2018. Eller åtminstone bli en god samarbetspartner."


Bo Frank, kommunalråd (M), Växjö

Min kommentar: Det som fungerar i Växjö och Varberg samt i Halland borde fungera som regering.

Inga kommentarer: