< div id=”header ”>< / div>

onsdag 27 juli 2016

Asyllagen slår extra hårt mot hbtq-personer anser V !


Under Pride-tider som nu slår vänsterdebattörer till i Aftonbladet med en rejäl känga mot dem som står bakom asyllagen.

V-politikerna Christina Höj Larsen och Hans Linde vill riva upp den nya asyllagen, särskilt eftersom den drabbar hbtq-personer.

"Den 21 juni röstade riksdagen igenom en ny tillfällig asyllagstiftning. Den skapar otrygghet för de flyktingar som kommit till Sverige, splittrar familjer och tvingar fler flyktingar att ta den farliga vägen över Medelhavet när de lagliga vägarna begränsas. Men den nya asyllagen slår också hårt mot hbtq-flyktingar som kommer till Sverige."

"Genom den nya lagen avskaffas möjligheten att få asyl som ”övriga skyddsbehövande”. Det är relativt få flyktingar som fått asyl på denna grund, första halvåret 2015 fick sammanlagt 743 personer asyl som övriga skyddsbehövande. Men just hbtq-flyktingar har varit tydligt överrepresenterade i denna grupp. RFSL uppmärksammade i sitt remissvar att hbtq-flyktingar skulle drabbas särskilt hårt av denna lagändring, men en majoritet i riksdagen valde att inte lyssna."

"Att den nya asyllagstiftningen innebär att färre hbtq-flyktingar får en fristad och att fler avvisas till länder där hbtq-personer förföljs var ingen hemlighet när riksdagen fattade sitt beslut den 21 juni. En tydlig majoritet valde trots det att rösta för den. Politiker, statsråd och riksdagsledamöter från S, M och MP har mycket att förklara när de vill dansa i paraden eller dricka rosé i Pride Park."

Inga kommentarer: