< div id=”header ”>< / div>

tisdag 28 juni 2016

Svåra omprioriteringar i kultur- och fritidsnämnden i Varberg där objekt skjuts framåt !


Kultur och Fritidsnämndens snabbspår att bygga en friidrottshall förra året för 147 miljoner börjar få konsekvenser i Varbergs kommun.

Det innebär att bl.a. ett sparbeting på 25% ska dras ifrån på redan beslutade investeringar i kultur och fritidsnämnden.

2017 9050 tkr
2018 7288 tkr
2019 750 tkr

"Riktlinjerna från kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomikontoret är att i nämnden ha i uppdrag att revidera det förslag till investeringsplan som beslut fattats om i nämnden"

För kultur och fritidsnämndens del innebär det ett förslag till att besluta


- omprioritera inom tidigare beslutad lagt förslag till investeringsbudget för år 2017-2021 genom
- senareläggning av Framtida konstgräsplan i Bua/Väröbacka för genomförande 2018-2019
- senareläggning av Om- och tillbyggnad av Lindvallen för genomförande 2018-2019
- senareläggning av Bokbuss för senareläggning för genomförande 2019

Nu går ärendet vidare till kommunens budgetberedning och kommunstyrelse som själv ansåg det angeläget att det ska skulle byggas en friidrottshall förra året vilket också blev beslut i kommunfullmäktige (undantag Sverigedemokraterna )har alltså nu gett kultur och fritidsnämnden bakläxa för något de själva gått med på.

Det fanns obegränsat med pengar, det är bara att ösa på, kanske staten ger oss statsbidrag så vi klarar ekonomin.

Kultur och fritidsnämnden har en betydligt försiktigare investeringsplan i år. I budgeten 2017 ingår i stort sett bara tre objekt: Konstnärlig gestaltning, Varbergs teater och Omklädningsrum Ankarvallen

Fast i vassen lurar en sim- och badanlägggning som kan bli en kostsam affär. Det är taksatt till 300 miljoner av kommnustyrelsens majoritet Alliansen och miljöpartiet utan veta vad man får för pengarna. Ett idiotiskt beslut.

Jag kan redan nu meddela att jag INTE går med på något mindre än 50 meter när det ändå ska byggas nytt. Jag kan heller inte ange någon tidsplan när vi får råd till detta. Jag gjorde min prioritering redan 2015 när jag satte bad- och simanläggning FÖRE ett idrottscentrum i Trönninge. Beslutet blev tvärtom.

Inga kommentarer: