< div id=”header ”>< / div>

torsdag 2 juni 2016

SCB:s majundersökning en möjlighet för MP att bli mer regeringsdugliga men en varningsklocka för MP Halland att det kommer att bli jobbigt framöver !


SCB:s nedbrytning i demografiska grupper i SCB är intressant. Miljöpartiet är INTE längre ett ungdomsparti sedan det nu ska visa upp regeringsduglighet.

"Miljöpartiet har i maj 2016 ett starkare stöd bland kvinnor än bland män, även om skillnaden är mindre än tidigare med anledning av en tydlig nedgång i stödet bland kvinnor. Vad gäller ålder är andelen som sympatierar med Miljöpartiet större i åldrarna 18-64 år jämfört med dem som är 65 år och äldre. Tidigare har det funnits ett mönster, ju yngre åldersgrupp desto starkare är stödet för Miljöpartiet, men med anledning av att stödet för Miljöpartiet främst minskat i de yngre åldersgrupperna framträder inte längre detta mönster. Det går inte att utläsa några tydliga skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med bland dem med lägre utbildningsnivå."

Eftersom jag bor i en region här redovisas i SCB som Halland och Västra Götaland utom Göteborg(nej vi ska inte slås ihop i storregion)ser jag en stadig trend neråt och en siffra på 3,3% vilket landar i att MP Halland mister sitt riksdagsmandat. Detta gör att Halland inte längre kan vara säkra på att behålla sitt säkra MP-mandat som det har idag. Dessutom skulle sannolikt ett valresultat idag också innebära en halvering av antalet av MP-ledamöter i Region Halland. Det blir då Halmstad/Laholm och Kungsbacka som får MP-mandat i regionen.

Om vi går ner ytterligare ett steg jmfrt med SCB:s undersökning kommer MP i Varberg om det följer snittet att halvera sina mandat i nästa val. Det innebär med all säkerhet att om det behåller sin position möjligen bara blir ordförandeposten i miljönämnden som kan behållas hos MP (KD hade den förra mandatperiopden på två mandat) samt att resten av "gräddplatser" försvinner och det blir fler ersättarplatser istället för ordinarie.

Inga kommentarer: