< div id=”header ”>< / div>

måndag 6 juni 2016

Orättvisor svårt att komma till rätta med om alla garanteras enbart medborgarlön !

Schweiz har som första land haft en folkomröstning om medborgarlön. Om nu ca 22-23 "bara" röstade ja har det satt igång skräck hos dem som till varje pris vill stoppa något liknande i Sverige.

Det som kommer närmast är ändå det finska initiativet med en slags basinkomst på ca 7,400 kr.

Något som ofta inte nämns i debatten är boendedelen. I Sverige finns en lägsta nivå förutsatt att du uppfyller kraven en socialbidragsnorm vid försörjningsstöd. Dock räknas boendekostnaden utanför denna del och bo måste man göra på något sätt.

Har du inte rätt till bostadsbidrag enligt Försäkringskassans normer är det socialen som får betala kostnaden.

Här skiljer det sig avsevärt beroende på i vilken sits du själv sitter. Nyproduktion ens i halvexterna lägen skulle äta upp en ren basinkomst och är ni inte flera som delar återstår någon form av boendestöd eller att det finns en egenförsörjning av något slag.

Självklart borde det vara en vinst att renodla försörjningsstödet hur det ser ut rent statistiskt. I många fall är det tänkt att täcka upp temporärt men i många fall leder det till stigmatisering dvs att man fastnar tills någon form av förtidspension tar över eller vanlig pension.

Är man sjuk ska det utgå sjukersättning, är man arbetslös någon form av a-kasseersättning och studerar man är det studiebidrag/lån som gäller som bas.

Har du försörjningsstöd är detta basen om du är utanför systemet helt. Målet sägs vara egen försörjning men då bör det låt säg finnas en tidsgräns hur länge försörjningsstöd ska vara basen innan det övergår till något annat. Det finns ingen tidsgräns.

"När man skrotar välfärdssystemet och inför medborgarlön får vissa människor mer i plånboken medan vissa får betydligt mindre. De som levt på bostads- och sjukbidrag kan få flera tusen mindre varje månad.

Sedan säger det sig själv att 7 400 kronor i månaden kan vara bra för en 27-årig singel som lever själv. Medan 7 400 kronor för en ensamstående förälder med 3 barn inte räcker särskilt långt."

Boendedelen är sådan att har du inkasso och kronofogdeskulder är det i stort sett omöjligt att få eget kontrakt. Har du tur kan det lösas genom stenhårda sociala kontrakt men då får du vara utblottad, sjuk, på väg in i arbete och kanske nära pension. För pensionären täcker bostadsbidraget upp och pensionen levererar via försäkringskassan.

Inga kommentarer: