< div id=”header ”>< / div>

måndag 13 juni 2016

Miljöpartiets extra årsmöte 8 juni i Varberg !


Justerat protokoll från Miljöpartiets extra årsmöte i Varberg som hölls den 8 juni.

Dagen innan mötet trodde jag att lokalavdelningen skulle förklaras vilande. Ingen tillstymmelse till kandidater på de vakanta platserna till styrelse och valberedning.

Jag var själv beredd att ställa mig till förfogande om det blev någon plats över.

Nu blev det så att fyra platser i styrelsen fylldes varav en redan var fylld. En ledamot som satt fram till extra årsmötet entledigades.

I övrigt blev det en valberedning fylld med två personer.

Jag själv ställde mig utanför när väl platserna blev fyllda. Jag ska fundera på min framtid i MP då det varit en hel internt bråk som varit uppmärlsammat samt den utveckling som skett på riks mot ett mer elitistiskt parti.

Mötet avslutades iaf med en god måltid för alla på Restaurang Invito i Varberg. Mycket trevligt !

I vilket fall är den omedelbara krisen i MP Varberg avvärjd då det blev både styrelse och valberedning

Inga kommentarer: