< div id=”header ”>< / div>

onsdag 22 juni 2016

Förstör inte den småskaliga kulturmiljön i kv Spiggen i Varberg med sexvåningshus !

(50-tals bebyggelse)

"MP.s politiker" har diskuterat en fråga inför byggnadsnämnden och kommit fram till en ståndpunkt.
"Varberg är i stort behov av lägenheter och därför kommer MP att rösta för ett positivt planbesked då Spiggen är en bra plats för förtätning och kan ge dubbelt så mycket lägenheter. Det ligger bra till och har nära till havet, centrum, affärer och är i närheten av bra resvägar såsom cykel och kollektivtrafik. Vad gäller kulturhistoriskt värde finns det fler liknande kvarter i Varberg, såsom Brunnsberg så därför får det stora behovet av bostäder gå före den här gången då det kommer bli dubbelt så många lägenheter"

Stefan Stenberg (C) ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg är föredömlig att rapportera från nämndens möte och följande rapport finns att hämta från sammanträdet här.

HN:s ledare (Bengt Wernersson) tar upp frågan som gäller kv. Spiggen där de tycker att de kulturhistoriska intressena väger över än förtätning och nybyggnation.

"Ett planprojekt som Stenberg inte skriver om, för beslutet sköts dessbättre upp, är Deromegruppens planer på att kraftigt göra om, för att inte säga förstöra, kulturområdet Spiggen. Spiggen ligger i utkanten av Varbergs absoluta centrum och omringas av Södra Vägen, Danska Vägen, Falkenbergsgatan och Rodhes väg.

Detta är ett ganska typiskt flerbostadsområde från 1950-talet med lamellhus i rött tegel i två till tre våningar och med så kallade sadeltak med likaså röda tegelpannor. Detta fina område vill exploatören, även om de inte definitivt bestämt sig, i grunden riva och i stället bygga sexvåningshus och utöka antalet lägenheter från 44 till 100. Det bör de definitivt inte få!

Byggnadsnämnden som har nästa möte nu i veckan och enligt ordföranden är ett beslut då att vänta. Och det vore bra. Men detta bör i så fall följa vad såväl nämndens ansvariga tjänstemän (stadsbyggnadskontoret) som Kulturmiljö Halland säger. Det vill säga ”det allmänna intresset av att bevara befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse överväger det enskilda intresset av en ökad exploateringsgrad”."

Inga kommentarer: