< div id=”header ”>< / div>

torsdag 23 juni 2016

Endast M och SD vill se en permanentering av ASYLLAGEN efter 2018 !


Den asyllag som klubbades igenom i riksdagen är till för att begränsa antalet asylsökande och är en reaktion på den flyktingström som kom förra året.

Det var fyra partier som i stort set sa JA till den lagen om tillfällig begränsningslag MP (undantag fyra nej-sägare), S, M och SD.

Vad är det då som skiljer?

M och SD har sagt att om de vinner nästa val gör de lagen permanent. Det finns då på allianssidan C som sagt NEJ och L samt KD som la ner sina röster. Noteras skall att Staffan Danielsson (C) avstod och Birgitta Ohlsson (L) röstade NEJ båda ingår idag i alliansen. V röstade också NEJ och de tillhör den rödgröna sidan.

Tillfällig begränsningslag


Personer som klassas som konventionsflyktingar får treåriga uppehållstillstånd.

Alternativt skyddsbehövande, den största gruppen förra året, får uppehållstillstånd i 13 månader.

När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas, om personen kan försörja sig.

En person som inte fyllt 25 år ska bara beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.

Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening.

Konventionsflyktingar ska ha rätt att ta hit make, maka, sambo och barn under 18 år.

Ett försörjningskrav införs som innebär att man måste kunna försörja den anhörig som kommer till Sverige.

Källa: TT.

Inga kommentarer: