< div id=”header ”>< / div>

måndag 30 maj 2016

Miljöpartiets plan är regeringsduglighet ihop med S även efter nästa val !


För ett år sedan skrevs en artikel i DN om Miljöpartiets strategi att framstå som regeringsdugligt parti. Många känner nog inte till att det är den punkten som fortfarande gäller dagens miljöpartiet.

I media framstår bytet av språkrör som ger Isabella Lövin en framskjutande position som startskottet för det NYA miljöpartiet. Ett led i den nya linjen ät att hållbarhet och grön politik är hållbarhetsrapporter Syftet med lagen är att företagen på ett öppet och transparent sätt ska redovisa hur de visar miljöhänsyn, respekterar mänskliga rättigheter, har anständiga arbetsvillkor, jobbar för jämställdhet och mångfald plus motverkar korruption, skriver Anette Andersson, SEB, på företagarblogg Green Room.

Om vi nu ser detta som ett EU-direktiv som ska implementeras framstår "affärsmässigheten" i Vattenfallsaffären som en gåta att detta enbart skulle gälla Vattenfall men inte de tjeckiska skurkföretag som framstår som köpare.


"Enligt planen ska de gröna stärka regeringsdugligheten och organisationen, och vässa profilen inför nästa valrörelse. Miljö och skola ­pekas ut som två tydliga huvudfrågor."
"Vi är inte längre ett nytt och fräscht parti för förstagångsväljare. Vi är ett etablerat parti som sitter i regering, säger Anders Wallner.

I stället riktar han blicken mot väljare i mogen medelålder och uppåt. Enligt ramplanen ska partiet göra en gedigen analys av sina målgrupper under 2016.

– Jag tycker att det stora arbetet handlar om den äldre gruppen. Traditionellt har vi inte försökt nå dem aktivt i valrörelser eftersom vi har sett en så mycket större potential bland de yngre. Men vår långsiktiga inriktning är att vara ett av de stora partierna. Då funkar det inte att vi har så pass lågt stöd bland äldre, säger Anders Wallner."
"Det är den handlingskraftige, resultat­inriktade miljöpartisten som ska marknadsföras inför valet 2018. Planen är att partiets kampanjer framför allt ska marknadsföra den rödgröna regeringens politik."

Fakta. Miljöpartiets strategi

Det övergripande målet är att Miljöpartiet ska nå ett uthålligt tvåsiffrigt opinionsstöd, lyfta miljöfrågorna, stärka förtroendet i frågor som rör skola och miljö och stärka organisationen regionalt och kommunalt.

Partiet ser fyra vägar dit:

1.Lyfta fram regeringsdugligheten och marknadsföra konkreta politiska resultat.
2.Profilera partiet hårdare som visionärt och framtidsinriktat, med fokus på vardagsnära miljö- och skolfrågor. Migration och mänskliga rättigheter är partiets tredje fråga.
3.Stärka organisationen, göra ett kunskapslyft internt i feminism och mångfald, stärka partiets konflikthanteringsmekanismer samt satsa på nya former för finansiering, inklusive fundraising.
4.Inleda ett rådslag om grön ekonomi. Utveckla politiken när det gäller kultur, bostäder, global utveckling, sjukvård, integration, skola, landsbygdsutveckling och klimat (med transportpolitik för land och stad)

Inga kommentarer: