< div id=”header ”>< / div>

söndag 17 april 2016

Projekt Morpheus bloggar kritiskt om MP !


Projekt Morpheus blogginlägg om "Det Motsägelsefulla Partiet" skulle aldrig kunna diskuteras på PK-märkta sidor utan att miljöpartister högt upp i organisationen börjar ifrågasätta avsändaren.

Just därför är det viktigt att blogga ett "svar" om det som skrivs i bloggen:

1) Det påstås i bloggen att ingen grävande journalistik gäller Mp då journalistkåren har MP som STÖRSTA parti.

Jag kan hålla med om att PK-media behandlat MP med silkesvantar men i längden går det inte att sälja press och utrymme att vara enbart partisk.Då slår pendeln tillbaka och andra kanaler uppstår framför allt inom sociala medier för att spegla en annan sanning då ingen äger rätten till den.

2) "I Miljöpartiets begynnelse var de ett enfrågeparti: de ville förbättra miljön rätt och slätt. På 80-talet drog miljöpartisterna den logiska slutsatsen att invandringen till Sverige påverkar miljön negativt och man verkade för att minimera antalet klimatflyktingar".

Det fanns miljöpartister i början som hade en fundamentalistisk syn att allting skulle göras lokalt och att självförsörjning var målet för det mesta åtminstone vad gäller livsmedel och energi. Men vi lever i en global värld och inte ens delar till vindkraftverk tillverkas enbart i Sverige.

Vi behöver komponenter och delar för att ha ett fungerande jordbruk samt grödor och insatsvaror som inte bara kan hämtas lokalt. Självförsörjningen var då mer ett medel att ta till om det uppstår kriser inte för att göra Sverige till något slags Kuba där vi avskärmade oss. Eller DDR för att ta till ett annat land. Vi behöver helt enkelt fri handel.Därför är vi med i EU något som MP DÅ var emot.

Klimatflyktingar låg (ligger) långt fram i tiden och gör det fortfarande.Vi har fortfarande möjlighet att agera även om tiden för många kan tänkas vara knapp.

3)"År 2011 slöt MP en uppgörelse med alliansregeringen vilket skulle innebära västvärldens mest liberala invandringspolitik. Detta var sannolikt en ”hämnd” för att SD kom in i riksdagen 2010."


Miljöpartiet har alltid varit för en human flyktingpolitik. De uppgörelser som gjorts har varit att S-ledda regeringar gjorde upp med M. MP liksom för den delen Liberaler, kristdemokrater, centerpartister och vänstern var kritiska mot den politik som fördes då.. Utan de mindre partierna i alliansens medverkan hade det varit svårt att få M med på detta.

Även vid ett regeringsombyte där MP är med skulle denna uppgörelse bibehållas.

I blogginlägget finns dessvärre en massa svek även jag kan hålla med om. Men vad gäller invandringens storlek och miljön förs ett grumligt resonemang.

De som kommer från sämre länder ur klimatsynpunkt skulle med Sveriges ekologiska avtryck förvärra situationen. De ska stanna på plats och verka där. Jo men vill vi att människan är en fri varelse måste vi också ge människan rätt att bosätta sig var den vill globalt.

Vi ska komma ihåg att OLJAN och KOL är klimatboven.Någon tjänar på ständig rovdrift och på ständig konsumtion av fossilt. Det är sannolikt inte flyktingströmmarna som vill ha ett bättre liv och undvika faror som krig och förtryck och mot mänskliga rättigheter som kränks där de befinner sig.

4) "Det finns alltså såväl humana som klimatsmarta skäl att försöka hjälpa de flyktingar, mest kvinnor och barn, som är på flykt i Syriens närområde. MP bedriver dock idogt en rakt motsatt politik


Nu kommer inte flyktingar enbart från Syrien och ska hjälp ges ska det vara i säkra länder och inte där det redan är överfullt. Det behövs samordnade insatser inte minst från både FN och EU.

Det behövs också inblandning av länder runt krigszonerna för att mildra flyktingströmmar och att SKLIJA arbetskraftsinvandring från dem med flyktingskäl.Alla kommer inte hit för att arbeta utan flyr från något och oavsett flyktingströmmar som söker skydd måste parallellt jobbas med klimatfrågan.

Även jag tycker mer behöver göras och ändå är det otillräckligt men MP kan inte genomföra något ensamt om det inte finns stöd för det i regering och riksdag.

5) De stora migrationsströmmarna till Sverige har även lett till stora utmaningar i skolpolitiken.

Mycket riktigt det krävs både resurser och utmaningar inom skolan och utbildning för att säkra kvalitén med resurser vilket också sker.

6. "Eftersom Sverige har den största asylinvandringen per capita inom OECD är korrelationen med de sjunkande PISA-resultaten uppenbar. Gustav Fridolin kommer nog att få svårt att ”fixa skolan” de kommande 100 dagarna också."

Mycket riktigt. Det behövs en bred samstämmighet över blockgränserna och kan inte enbart fixas på 100 dagar av Gustav Fridolin. Det Björklund inte klarade gör inte Fridolin de MÅSTE samarbeta.

För övrigt avstår jag att kommentera Mehmet Kaplan och detsom står i bloggen om honom.Konstaterarbaraatt drevet går och oklart om det är en hit att ha honom kvar som minister.

Inga kommentarer: