< div id=”header ”>< / div>

onsdag 6 april 2016

Nu vill Varbergs kommun satsa på mötesplatser för barn och ungdomar på landsbygden !


BRA. Satsningen på satsningen på lekplatser som riktar sig till barn och ungdomar på landsbygden i Varbergs kommun.

Jag är medveten om att de satsningar vi gör inom kultur och fritid i Varberg inte täcker in hela behovet. (Även om en del tror det själva).

Tycker hela strukturupplägget verkar bra och hoppas det utmynnar i mer av det vi kallar "levande landsbygd" än vad fallet är idag i Varbergs kommun.

"Förslaget är att kommunen låter skapa en mötesplats för ungdomar i varje serviceort, med en investeringstakt på en plats per ort och år. Det kan handla om till exempel en skejtanläggning, en BMX-bana, eller en parkouranläggning. Mötesplatsen ska utformas i samarbete med ungdomarna på respektive ort. Tanken är att dra nytta av redan existerande mötesplatser, till exempel fritidsgårdar, för att samla in synpunkter "

Inga kommentarer: