< div id=”header ”>< / div>

lördag 30 april 2016

Åkaren 13 - Huset som Gud glömde !


Dagen till ära är jag med i en nyhetsartikel om Åkaren 13 huset där jag bor som ÄGS av kommunen men ingen vll ta i. I artikeln uttalar sig också Harald Lagerstedt lokal C-boss som mest är känd för renoveringen av Stadshus B som blev dubbelt så dyrt.

Vad händer då med fastigheten?

Beroendeenheten som bedriver verksamhet i huset har krävt andra lokaler eller en omfattande renovering för att kunna vara kvar. Det är si och så hur besluten tas för det ligger i kläm mellan två lokala nämnder socialnämnden och servicenämnden. Ingen av nämnderna verkar vilja ta i beslutet.

Boende i fastigheten känner sig livegna då ingen har någonstans att ta vägen och på grund av boendesituationen inte kan erbjudas några lägenheter. Då klagar man i det tysta eller går och skäms över sin egen sits i boendesituation.

Fastigheten har minimalt underhåll det målas i en trappa, reparation in i det längsta men aldrig någon rejäl renovering då det är lika bra att bygga nytt i så fall.

Förråd, cykelrum är stängda för de boende liksom vindsutrymmen. Cyklar får inte ställas i trappan men ställs de på gården kan de bli stulna eller rostar sönder då det saknas skydd.

Ett utrymme där det varit boende och verksamhet är helt stängt sedan 4-5 år tillbaka och kan inte nyttjas. Källargången anvönds som förråd och där kan man också hitta uteliggare eller i angränsande utrymmen

Gårdsunderhållet är under all kritik sedan vaktmästaren pensionerades. Det är slitet, inte fräscht och uteplatsen inte särskilt attraktiv fast den borde vara det.

Vem som helst kan komma in på gården då det inte finns någon gårdsport att stänga och öppna. Vilket folk gör i synnerhet sommartid när de festat ute och vill ta en paus inne på Åkaren. Där "stör" de ingen och de boende är som sagt livegna. De saknar besittningsskydd och är andrahandshyresgäster hos socialförvaltningen.

1 kommentar:

surkärringen sa...

Vi är nog många som inte hade en aning om denna misshushållning med huset på Åkaren 13. Kan inte den släpphänte, och av situationen ganska oberörde C-politikern, själv bo där? Det finns ju inte så mycket att klaga på där, enligt honom.