< div id=”header ”>< / div>

söndag 20 mars 2016

Svenska folket godkänner regeringens flyktingpolitik även om det finns kritik !


Regeringen har stöd för skärpningen av flyktingpolitiken menar svenska folket i en Novusmätning beställd av SVT Nyheter att den är rätt.

"Det finns ett stort stöd i Sverige för regeringens förslag att skärpa flyktingpolitiken. Det visar en undersökning som opinionsinstitutet Novus gjort på uppdrag av SVT Nyheter. Nästan 70 procent tycker att regeringens förslag om hårdare regler är bra."

SD-väljare mest positiva

"Män är mer positiva än kvinnor men också bland kvinnorna finns en majoritet om tycker att förslaget är bra. Äldre är mer positiva än yngre men också i den yngsta åldersgruppen finns en majoritet som tycker förslaget är bra.

Sverigedemokratiska väljare är de som är allra mest positiva till förslaget. Borgerliga väljare är mer positiva än de som röstar på de rödgröna partierna."

Fakta - den skärpta flyktingpolitiken:

•Skälet med lagen är att få färre asylsökande till Sverige.
•Tidsbegränsade uppehållstillstånd på 1-3 år i stället för permanenta uppehållstillstånd.
•Sämre möjligheter för anhöriginvandring till en asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige.
•Det ska bli lättare att få permanent uppehållstillstånd om man har jobb.
•Lagen ska gälla i tre år.

Som Mats Knutsson skriver i en kommentar : "Även om SD-väljare och borgerliga väljare är mest positiva till regeringens förslag, finns en majoritet som stödjer förslagen också bland rödgröna väljare och bland socialdemokrater, enligt Novus mätning.

Sedan regeringen presenterade huvuddragen i den nya asylpolitiken i slutet av november har kritiken stundtals varit mycket hård, både från myndigheter och intresseorganisationer. Uppenbart har denna kritik inte fått fäste i väljarkåren."

Inga kommentarer: