< div id=”header ”>< / div>

lördag 19 mars 2016

Stopp för skolor i aktiebolagsform kommer att kräva skattehöjningar och ger sämre kvalitét!

Ska vi förbjuda skolor i aktiebolagsform dvs friskolor som valt denna modell? Man kan tycka vad man vill om Ilma Reepalu som är utredare när det gäller vinsten i välfärden men det bör också finnas konsekvensbeskrivningar vad som händer ifall det blir så.
"”I en enkätundersökning som Friskolornas riksförbund gjort bland sina medlemmar uppgav till exempel över 70 procent av de medlemmar som besvarat enkäten att viktiga skäl till att verksamheten startades var att kunna bidra till människors utveckling och inlärning, att kunna erbjuda utbildning av högsta kvalitet och att kunna arbeta självständigt efter egna idéer. Många företagare har därmed andra motiv än stor ekonomisk avkastning när de väljer att starta verksamhet i välfärden. Sådana företag är viktiga inslag i välfärden och deras syften kan samspela väl med de demokratiska mål som satts upp för välfärden.”

"Friskolornas riksförbund visar också att om det blir förbjudet att driva skola i aktiebolagsform skulle fyra av tio skolor stänga."

"Reepalu undviker också att lyfta fram det faktum att stödet för valfrihet i vård, skola och omsorg är massivt. Enligt samma SOM-institut menar 70-75 procent av svenska folket att valfrihet i vård, skola och omsorg är viktigt"

Nu finns det olika sätt att laborera med vinster går att göra på många sätt. Det kan finnas vinst ett år som sparas för att användas för sämre tider och inte till vinstuttag. Det kan vara för att expandera inom en nisch eller på ett område där det finns behov.

I undersökningar är det få som har emot att vinstuttag återförs till återinvesteringar utan det är själva vinstuttaget som kan ifrågasättas. Å andra sidan är det väl få som vill satsa eget kapital om det inte återförs pengar i någon form och då är frågan hur stort det bör vara.

Jag kan också tänka mig att bolag köper upp friskolor där de vill satsa alltså en direkt investering där skattebetalarna slipper gå in. Är skattebetalarna berörd att ta stöten och göra skolan helt kommunal eller icke vinstdriven dvs ideella skolor där kanske kvalitén är sämre och där det finns en sämre efterfrågan?

Ett exempel är när Kunskapsskolan i Varberg tog över Montessoris lokaler och elever och där pedagogiken "sägs vara snarlik".

Samtidigt förbereds nu och byggs en ny storskola i en expansiv stadsdel ute i Trönninge. Det påverkar ekonomin i Varbergs kommun.

"Bygget av Trönninge skola och det intilliggande idrottscentrumet beräknas kosta 423 miljoner kronor"
Skicka en kommentar