< div id=”header ”>< / div>

lördag 26 mars 2016

Stabilisering i opinionen när ordning och reda infinner sig ang. flyktingsituationen !


Efter en tid av tre jämnstora partier i opinionen börjar nu "hybrisen" lämna SD som ett tag tävlade om att vara största parti eller iaf näst störst. Följdaktligen måste SD ha mer att komma med än att bara prata migrationsfrågan om de ska hålla sig på de nivåerna som varit nu en tid tillbaka.

Detsamma gäller Miljöpartiet som sitter i regering och enligt Ipsos/DN når sin lägsta nivå sedan 2006. Miljöpartiet har också tsppat mest sedan valet 2014 i Ipsos mätningar.

Även om migrationspolitiken kommer att ha en hög politisk nivå ett tag framöver tror jag att andra frågor kommer att nå fokus inte minst som det väger jämnt mellan de politiska blocken. I dessa block finns ETT klart dominerande parti och de andra är då hängpartier som MÅSTE börja hitta frågor att göra PROFIL på.

Det finns en folklig tilltro att regeringen fortsätter sin linje i flyktingpolitiken även om det finns ett visst gny hos MP, V och C. Det finns för övrigt en gemensam överenskommelse där det sägs skapa mer ordning och reda, dämpa kostnadsökningarna och få till en bättre etablering som förenar alliansen och regeringen.

"Eftervalsanalyserna hösten 2014 visade att en stor andel av SD-väljarna ville skicka en signal till sina gamla partier, att de var missnöjda med den förda flyktingpolitiken. Nu har flyktingpolitiken förändrats radikalt. Min tolkning är att en del missnöjda väljare upplever att deras gamla partier har lyssnat, säger David Ahlin."

Inget snack om att det partierna gick till val på inte höll. Det ledde till efter en hejdlös flyktingström i höstas att SD flög upp som en raket i opinionen. Mest utsatt tycks Miljöpartiet vara som sagt sig vara motpolen till SD och som lagt om sin politik 180 grader för att anpassa sig till läget.

Det fanns ingen beredskap för mottagandet, det pratades om tältläger, det hyrdes in på alla möjliga ställen som inte var direkt funktionsdugliga. Inte minst verkade lokalsamhället inte särskilt förberett på många ställen vilket väckt lokalt missnöje. Frustration hos asylsökande har också ökat oron i samhället.

Sedan har vi utvisningsbesluten att ett stort antal ska utvisas då de inte fått asyl hur det nu ska verkställas effektivt utan komplikationer. Det tror jag blir den svåra frågan att lösa och som kommer att leda till många "gömda flyktingar" och om de inte är välkomna där de kom ifrån vad händer då?

Samtidigt så ska de som beviljats asyl och kallas nyanlända välkomnas extra mycket och få tillgång till både bostad och arbete snabbspår till utbildningar något som många infödda svenskar fått kämpa sig hårt till eller fortfarande väntar på och motsättningar riskerar att öka hos marginaliserade grupper som blir förbipasserade i bostadskön och på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: