< div id=”header ”>< / div>

söndag 27 mars 2016

Dags för en ny energiöverenskommelse !


I en DN-artikel bjuder Ibrahim Baylan energiminister (S) och Lise Nordin energipolitisk talesperson (MP) in till en blocköverskridande energiöverenskommelse om energipolitiken.

"Vi vill att Sverige ställer om till ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år från i dag."
"Särskilt energiföretagen och industrin, som gör investeringar som ska hålla i 40 år eller mer, behöver långsiktiga villkor för sin verksamhet. Då måste vi politiker våga tänka och agera långsiktigt och komma överens över blockgränserna."
"Kärnkraftsägarna har meddelat att de ska lägga ned fyra av Sveriges tio kärnkraftreaktorer till år 2020.

I takt med att kärnkraften fasas ut blir elförsörjningen i Södra Sverige en utmaning under de kallaste perioderna på året, det kallas ibland effektutmaningen´"
"För första gången har världen ett globalt klimatavtal där alla länder åtar sig att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa ökningen till 1,5 grader. Länderna ska successivt öka sina åtaganden."
"Kostnaderna för att producera förnybar el har fortsatt att sjunka under året. Detsamma gäller för batteriteknik för att lagra el."
"Vi anser att Sverige behöver en plan för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Politikens uppgift i det här läget är att skapa förutsättningar för att vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta"

Samtalen för en blocköverskridande överenskommelse bör utgå från följande tre delar:

1) En målsättning för ett 100 procent förnybart elsystem inom 20 år.
2) En tydlig färdplan till målet.
3) Utgångspunkt för samtalen om en långsiktig energipolitik är de borgerligas energiuppgörelse från 2009.

Inga kommentarer: