< div id=”header ”>< / div>

torsdag 17 mars 2016

Samtliga politiska partier anser det är rimligt att folk som betalat sina skulder ska ha sex månaders karenstid hos VBAB !


Kommunfullmäktige SAMTLIGA PARTIER avslog min motion om att ta bort karensen för bostadssökande med skulder att få eget kontrakt.

I PRAKTIKEN innebär det att någon som har en SKULDSANERING som är godkänd vilket tar 5 år får en PÅBACKNING som bostadssökande på 6 månader för att få EGET KONTRAKT. Det anser alltså SAMTLIGA PARTIER är rimligt. Frågan är hur ska då den skuldsatte få bostad hur mycket det än byggs?

Svar på motion om bostadssökande hos Varbergs Bostads AB med skulder

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till Varbergs Bostads AB:s yttrande.

Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, § 158, läm­nat en motion som beskriver att en stor del av de aktivt sökande i kön till Varbergs Bostad har skulder och betalningsanmärkningar vilket för­svårar för dem att få ett eget hyreskontrakt. För att komma ifråga med eget kontrakt ska sökande vara skuldfri ett halvår efter det skulderna är betalda. Vidare menar motionären att många har sociala kontrakt och att en av anledningarna är att man inte får någon bostad med eget kontrakt om det finns betalningsanmärk­ningar och kronofogde­skulder.

Varbergs Bostads AB har den 12 december 2015 yttrat sig över motionen och föreslår i sitt remissvar att motionen ska avslås i sin helhet. Bola­get menar att det måste ses som en självklarhet att kreditprövning sker innan avtalstecknande mot bakgrund av det stora ekonomiska åtagande man gör som hyresgäst. Framkom­mer det att hyresgästen har en problematisk eko­nomisk historik är Varbergs Bostad AB beredd att diskutera frågan, även om bolaget alltid förbehåller sig rät­ten att tacka nej till sökande med skulder eller anmärkningar. Avgörandet är dels hur skulderna uppkommit och dels om sökande trots skulderna bedöms ha en möjlig­het att klara av att betala hyran. Det finns i princip bara en situation då Varbergs Bostad inte är beredd att diskutera ett hyresförhållande och det är när sökande har skuld till bolaget.
Skicka en kommentar