< div id=”header ”>< / div>

tisdag 15 mars 2016

Damen med handväskan ställer till huvudbry hos politikerna i Varberg angående placeringen !


Lasse Diding har nu gjort en framställan där han skänker "damen med handväskan" till Varbergs kommun OM de ställer den i Brunnsparken i Varberg. Frågan ska nu beredas för politiskt ställningstagande OM kraven kan tillgodoses.

Jag förutsätter att kommunen inget har emot gåvan däremot dess placering. OM den inte ställs i Brunnsparken tar Lasse Diding tillbaka gåvan. Således är det detta frågan gäller. Statyn finns redan i Varberg.

"Enligt Christofer Bergenblock (C) kultur- och fritidsnämndens ordförande i Varberg är kravet om att den måste stå i Brunnsparken en försvårande omständighet.

– Frågan om vem som äger det offentliga rummet måste vägas in i bedömningen. I vilken mån har en privatperson rätt att ställa krav på att ett enskild konstverk ska placeras i en park?

Även det faktum att sonen till kvinnan som avporträtteras varit upprörd över att statyn eventuellt kan komma att bli offentlig konst i Varberg kommer man att ta hänsyn till.

Inga kommentarer: