< div id=”header ”>< / div>

torsdag 4 februari 2016

Vattenfall bör satsa på 100 % förnybart samt avveckla kärnkraften och brunkolen !


Vattenfall "hotar" stänga ner alla reaktorer om de inte får sin vilja igenom. Det gäller att avskaffa effektskatten som alliansen införde.

Frågan är vad regeringen anser? Förmodligen gäller det att ta fram färska rapporter och en konsekvensbeskrivning för att beakta HUR mycket effektskatten påverkar och om det inte istället bör läggas avgift på avfallet istället som bör höjas eftersom avfallshögen växer hela tiden?

Jag har hört tillräckligt om det ena och det andra men de har väl sig själva att skylla när Vattenfall gjorde sin satsning på brunkolet i Tyskland. Det tycks bli en dålig affär. En mycket dåkg affär.

Det har hela tiden hävdats att Vattenfall inte skött sina kort rätt och att kärnkraften ger vikande lönsamhet och helst bör avvecklas så fort det någonsin går. De går på övertid alla verken som är kvar.

Moderaterna
driver någon slags Rädda kärnkraften-propaganda men har de inget mer konstruktivt att komma med att de själva ändrat inställning vad gäller effektskatten är det inte mycket att hänga i granen. Kanske viktigare då att lyssna på vad centern har att säga.

Inga kommentarer: