< div id=”header ”>< / div>

måndag 29 februari 2016

Stoppa Varbergstunneln - lägg huvudstationen i Lassabacka !

Nu blir varbergstunneln en miljard dyrare än vad den var kostnadsberäknad 2009.

Vad säger partierna?

Det blir intressant att se vad partierna NU säger om detta och när jag var med och tog beslutet 1996 kostade tunneln 900 miljoner och kommunens andel var då 90 miljoner. Idag är det 3 miljarder dyrare och med samma procentsats som då skulle kommunens andel vara 390 miljoner.

Jag ställer mig INTE bakom det förslag som presenterats och som SJU partier står bakom i kommunfullmäktige. Jag är heller INTE för något östra spår som SPI+SD står bakom.

Mitt förslag

Mitt förslag är en huvudstation vid Lassabacka där behövs ändå göras en del trafikomläggningar. Stickspår in till NUVARANDE station i centrala Varberg. Spåren söderut kan då tas bort som en barriär.

Fördel: Vi slipper det stora tråg som är tänkt att grävas och naturligtvis hela det schakt som är tänkt att anläggas vid Försäkringskassan till en ny station.

Tunneln blir bättre lagd geologiskt och inte minst den blir BILLIGARE. Boråstågen från Viskadalbanan ändras inte utan läget bibehålls kanske med tågstation i Trönninge.

Inga kommentarer: