< div id=”header ”>< / div>

lördag 13 februari 2016

Låg bemanning skapar arbetsmiljöproblem på äldreboende i Varberg !


Varför lever inte kommunens eget äldreboende på Östergården i Varberg upp till målen?

Kommunen använder konsulter för att formulera budgetmålen.Vore det inte bättre att lägga dessa pengar för att göra arbetsmiljön bättre på ställen typ Östergården som drivs i kommunal regi?

"Fackföreningen Kommunal har slagit larm om att arbetssituationen på Östergården är ohållbar.
Arbetssituationen är så dålig att den går ut över både anställda och de som bor på äldreboendet.
Från augusti och fram till årets slut gjordes det 100 tillbuds- och arbetsskadeanmälningar."

"Personalbemanningen har varit densamma under ett par års tid. Men det som gör att mer personal behövs är att vårdbehovet bland de boende har ökat."

"Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion på Östergården 21 oktober förra året. Deras uppfattning var att det var oklart om grundbemanningen om fyra personer på natten motsvarar brukarnas behov.
Vidare uppfattade- Arbetsmiljöverket att nattpersonalen upplevde såväl den fysiska som psykiska arbetsbelastningen som hög.
Arbetsmiljöverket beslutade därför att Varbergs kommun ska redovisa hur man säkerställer att bemanningen nattetid motsvarar den vårdtyngd som brukarna på boendet har."

Inga kommentarer: