< div id=”header ”>< / div>

söndag 14 februari 2016

Jag har ett gott utgångsläge att förespråka Basinkomst och Medborgarlön - thats it !


Intressant att fd Europapolitikern Christian Engström Piratpartisten tar upp det här med Basinkomst i en bloggserie.

Tänker på finansieringen

"Kostnaden för att införa basinkomst enligt den här modellen skulle vara 122 miljarder per år.

92 miljarder av finansieringen kommer i förslaget från att lägga ner de system som basinkomsten ersätter helt: Arbetsförmedlingen 64 miljarder, studiemedlen 17 miljarder och det kommunala försörjningsstödet (”socialhjälp”) 11 miljarder.

Ytterligare 50 miljarder i finansiering kommer från att (åter-)införa enhetlig moms, det vill säga ta bort momsrabatterna för de branscher som idag bara betalar 12% eller 6% (bland annat mat och viss kulturell verksamhet). Därmed har vi 142 miljarder i finansiering, vilket är 20 miljarder mer än tillräckligt.

Jämfört med dagens lapptäcke av sociala skyddsnät skulle basinkomst garantera en rättvis och värdig behandling av alla som är i behov av samhällets stöd, i ett enkelt och begripligt system med minimala administrationskostnader för byråkrati. Och till skillnad från dagens försörjningsstöd är basinkomsten inte en bidragsfälla, eftersom det alltid lönar sig att jobba för den som kan."

Min egen situation

Jag har 200.000 tusen i studieskulder (CSN-lån) som är frysta i tre år på grund av skuldsanering som bygger på att jag inte kan betala någonting till långivarna och dem jag är skyldig. Arbetsförmedlingen vill inte befatta sig med mig och det understöd jag erbjuds är förnedringsstöd. Skatten jag betalar är moms. Inkomsten jag får in via arvoden från politiken ska kvittas mot försörjningsstöd.

Således ett gott utgångsläge att förespråka basinkomst och någon form av medborgarlön.

Inga kommentarer: