< div id=”header ”>< / div>

måndag 1 februari 2016

Fas 3 fasas ut men kommer det bara att byta namn?


Vad händer när fas3 fasas ut?39 000 personer är i Fas 3, men från och med i dag ska inga fler in i systemet och sysselsättningsplatserna ska vara helt avvecklade i januari 2018.

Jag tillhör den som tror att det bara byter namn att det sker lite omorganisation men i stort sett samma typ av människor som snurrar runt i systemet.

Läs handikappade,långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, utländskt födda, adekvat utbildning saknas, 50+ och de som av olika skäl inte passar in i systemet.

Arbetsmarknaden idag är stenhård.Inte ens de mest kvalificerade garanteras något fast.Vi lever i ett konkurrenssamhälle där människor ska slås ut. Där man ständigt ska vara på topp och där "just in time" råder och skyll dig själv om du misslyckas.

Gamla jobb försvinner och nya skapas. Frågan är vad som är hållbart.Istället för den reservarbetsmarknad som funnits i fas3 skulle jag vilja skapa ett projekt underifrån för ekologiskt fotavtryck.

Kan något vara mer meningsfullt än detta? Att betyda något som ger globalt? Antagligen för utopiskt för tillväxtivrare och arbetslinjeförespråkare i regeringen.Men för alla andra?

Inga kommentarer: