< div id=”header ”>< / div>

lördag 30 januari 2016

Socialnämnden i Varberg fick stryk av förvaltningsrätten i LSS-mål !

I höstas var det mycket med LSS kontra SOL uppe i Varbergs kommun vilket jag bloggat tidigare om här.

Nu har fallet Erik varit uppe i förvaltningsrätten där man ger Erik rätt.


"Erik är född med Downs syndrom och har bott i en servicelägenhet med särskilt stöd i nio år. Nu tycker kommunen att Erik är så duktig att han kan klara sig i en vanlig lägenhet med enbart boendestöd.
Erik är ännu ett exempel på hur tjänstemännen i Varberg tolkar LSS-lagen. Enligt dem ska rätten till ett särskilt boende kunna omprövas om det visat att sig att den handikappade gjort stora framsteg. Att funktionsnedsättningen är livslång spelar ingen roll.

Politikerna i socialnämnden informerades av tjänstemännen under det senaste sammanträdet. Vad HN erfar var få politiker emot.

– Vi fick en bra dragning, men LSS är en lag som inbjuder till tolkningar. Den behöver skrivas om, tycker Johan Rosander (MP"

Förvaltningsrätten slår fast med ett domslut

"Rätten slår fast att Erik behöver stabilitet och trygghet för att ha goda levnadsvillkor. Hans funktionshinder gör att hans behov av bostaden kvarstår över överskådlig tid. Att tidsbegränsa ett beslut om rätten till boende med särskild service är därför inte rimligt i detta fall, anser förvaltningsrätten."

Dock verkar inte socialnämndens ordförande Erland Linjer (M) i det här fallet vara nöjd med domen som tar bort tidsbegränsningen som nämnden kan komma att behöva ompröva.

Huruvida detta ska gälla det enskilda fallet, om socialnämnden tänker överklaga eller om det fastställs en ordning att LSS gäller i Varberg ankommer på ledamöterna i socialnämnden att avgöra.

Inga kommentarer: